Sökning: "köp av aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden köp av aktier.

 1. 1. Börsens nya nätprofeter : En händelsestudie om influencers inverkan på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mathias Pettersson; Niclas Nyström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemdiskussion Det finns närmast obegränsat med aktier för en investerare att välja mellan. Därför är det intressant att veta vad som driver en investerare till beslut. Ny teknik har lett till att information är mer lättillgänglig än någonsin. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Robin Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Quantile options; Lookback options; Lookback option with fixed strike; Arc-sine law; Arc-sine distribution; Black-Scholes-Merton; Pricing models; Delta; European call option; European put option; Kvantiloptioner; Lookbackoptioner; Köpoptioner på maximum; Arcsinuslagen; Arcsinusfördelningen; Black-Scholes-Merton; Prissättningsmodeller för finansiella derivat; Delta; Europeisk köpoption; Europeisk säljoption;

  Sammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER

 3. 3. Konsumentskyddet vid andelsbaserad crowdfunding

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :finansrätt associationsrätt gräsrotsfinansiering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crowdfunding is an alternative financing form that has evolved during the last ten years. It is defined as numerous financiers who are brought together with companies seeking capital on a digital market. In equity crowdfunding, financiers buy shares in the company. LÄS MER

 4. 4. Pricing Financial Derivatives with the FiniteDifference Method

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sargon Danho; [2017]
  Nyckelord :American Call Option; Black-Scholes Equation; European Option; Finite Difference Method; Heat Equation; Optimal Exercise Boundary; Optimal Exit Boundary; Stock Loan; Amerikanska köpoptioner; Black-Scholes ekvation; europeiska optioner; finita differensmetoden; värmeledningsekvationen; optimala omvandlingsgräns; optimala avyttringsgräns; lån med aktier som säkerhet;

  Sammanfattning : In this thesis, important theories in financial mathematics will be explained and derived. These theories will later be used to value financial derivatives. LÄS MER

 5. 5. Price Impact Correlation Between Buy-/Sell-Pressure in the Stock Market and Subsequent Price Changes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Eric Saidac; Fredrik Lidefelt; [2017]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, the correlation between aggregated buy-/sell-pressure and price change is analyzed, something often referred to as price impact. The purpose is not only to find a model that can explain how prices change given a certain traded volume, but also to see how much of the variance in price changes results from the actual buy- or sell-pressure. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet köp av aktier.

Din email-adress: