Sökning: "köp av aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden köp av aktier.

 1. 1. Price Impact Correlation Between Buy-/Sell-Pressure in the Stock Market and Subsequent Price Changes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Eric Saidac; Fredrik Lidefelt; [2017]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, the correlation between aggregated buy-/sell-pressure and price change is analyzed, something often referred to as price impact. The purpose is not only to find a model that can explain how prices change given a certain traded volume, but also to see how much of the variance in price changes results from the actual buy- or sell-pressure. LÄS MER

 2. 2. Köp- och säljrekommendationers pålitlighet : En eventstudie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joachim Öberg; Niclas Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Rekommendationer; effektiva marknadshypotesen; OMX Stockholm; hypotestest; behavioral finance; aktieanalys; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur avkastningen på aktier påverkas av köp - och säljrekommendationer i media, och om det är möjligt att uppnå en abnormal avkastning genom att följa dessa.Forskningsfrågor:●   Är det möjligt att använda rekommendationer för att nå en abnormal avkastning?●    Går det att se ett signifikant samband mellan rekommendationer och avkastningen på aktier?●    Finns det några skillnader i hur avkastningen reagerar beroende på om det är köp - eller  säljrekommendationer?Metod: Studien använder en kvantitativ metod, där en eventstudie kommer att genomföras på 51 svenska börsnoterade bolag. LÄS MER

 3. 3. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER

 4. 4. Överavkastar närstående till insynspersoner marknaden? : En kvantitativ studie som undersöker närstående till insynspersoners handelsmönster och avkastning i det egna bolaget på Stockholmsbörsen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hammarström Simon; [2016]
  Nyckelord :Insider; insynsperon; insynspersoner; stockholmsbörsen; närstående; avkastning;

  Sammanfattning : Problematiken kring insiders och deras fördel genom sitt informationsövertag har varit ett flitigt diskuterat ämne sedan handeln med finansiella instrument påbörjades. Tidigare studier om insiders agerande och avkastning talar för att de uppnår en överavkastning i förhållande till sitt jämförelseindex. LÄS MER

 5. 5. Skifta och skydda : en uppsats om generationsskiften av familjeägda bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elsa Persson; Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :generationsskifte; familjeföretag; arv; gåva; köp; testamente; äktenskapsförord; förvärvsklausuler; aktieägaravtal; stiftelse; stegvisa förvärv;

  Sammanfattning : I Sverige utgör 50 % av alla företag familjeägda bolag. Ägarna av dessa företag har ofta en önskan att nästa generation ska ta över från den äldre samt att de ska kunna begränsa kretsen av ägare till personer inom familjen eller lojala kompanjoner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet köp av aktier.

Din email-adress: