Sökning: "körledare"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet körledare.

 1. 1. Från samarbete till samklang : hur det sociala klimatet kan påverka klangen i kören

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Gruppsykologi; samklang; körsång; ledarskap; ensemble; kommunikation;

  Sammanfattning : I studien undersöktes aktiva körledares inställning till att arbeta med det sociala klimatet i kören i syfte att förbättra klangen, samt vilka metoder de använder för detta. Undersökningen gjordes som en enkät, som distribuerades digitalt och sedan analyserades efter kvantitativa och kvalitativa parametrar. LÄS MER

 2. 2. Mitt i prick : Tonbildningsmetodik i barnkör

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Staffan Bråsjö; [2018]
  Nyckelord :children’s choir; head-voice; pitch finding; resonance; intonation; tone production; barnkör; huvudklang; tonträffning; resonans; intonation; tonbildning; klang;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain insight into how experienced children’s choir conductors work with the development of voices in the elementary school age. The work primarily focuses on aspects of vocal production such as finding and matching pitch, intonation, tone quality, resonance and falsetto singing. LÄS MER

 3. 3. Vad sjunger min kör?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ida Andersson; [2017-09-26]
  Nyckelord :kyrkokörsrepertoar; genre; genus; kanonisering; manlig hegemoni; poststrukturalism; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkokörledare väljer repertoar och framförallt tänker kring repertoarval, med utgångspunkt från genre och genus. Författaren vill genom sitt arbete belysa körledarens makt att påverka sina körsångare och ytterst, samhället, genom sitt val av repertoar och även visa på kyrkorummet som ett upphöjt rum även hos de som inte säger sig vara troende. LÄS MER

 4. 4. Körundervisningens oändliga rikedom - En kvalitativ studie om körundervisningens roll på en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Sarosi; [2017]
  Nyckelord :Music Education; Music Academy; Group Learning; Educational Science; Collaborative Learning; Choral Education; Choir; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musikhögskola; Körundervisning; Kör; Kollaborativt lärande; Gruppinlärning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how choral education influences higher music education. The basis of the study is partly Zoltán Kodálys writings that were relevant to the subject, and research and literature relevant to choral education and other aspects of teaching. LÄS MER

 5. 5. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet körledare.

Din email-adress: