Sökning: "kalender"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 1. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av kalendariska termer i svenskt teckenspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Mindy Drapsa; [2017]
  Nyckelord :Svenskt teckenspråk; kalender; semantisk domän; typologisk parameter;

  Sammanfattning : Kartläggningen av kalendariska tecken som semantisk domän i det svenska teckenspråket grundar sig på en pågående tjeckisk teckenspråkstypologisk studie. Parametrar som kartläggningen fokuserar på är bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tecken som placeras utmed tidslinjer. LÄS MER

 3. 3. Dimensioning of slabs for high-speed railway lines

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Marcus Mohlén; Jesper Malmberg; Filip Hahrs; [2016]
  Nyckelord :Concrete slab track design; High-speed railway lines; Beton Kalender 2000; Westergaard;

  Sammanfattning : The Swedish Transport Administration has been giving the task to set up a new standard for concrete slabs for the new high-speed railway in Sweden. They are demanding that the concrete slabs must be dimensioned according to the German Beton Kalender 2000. LÄS MER

 4. 4. Design of a Calendar System : A Plugin for WordPress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Victor Herrera; [2016]
  Nyckelord :Calendar; Calendar System; Booking System; Event Calendar; WordPress; PHP; HTML; Javascript; Booked; The Events Calendar; Booki; Cliento; Bokadirekt; Kalender; Kalendersystem; Bokningssystem; Evangemangskalender; WordPress; PHP; HTML; Javascript; Booked; The Events Calendar; Booki; Cliento; Bokadirekt;

  Sammanfattning : The company Ehandelslösningar works within web development, primarily with e-commerce where they have both individuals and companies as their customers. Some of these companies offer services of their own and as a result, these companies have their own customers whom they have to meet and interact with on a daily basis. LÄS MER

 5. 5. Apprentship : En rapport om en kreativ designprocess av en webbaserad tjänst

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anton Sörlin; [2015]
  Nyckelord :Flat design; experience design; UX; brand identity; WordPress; calendar; web application; Flat design; upplevelsedesign; användarvänlighet; identitet; WordPress; kalender; webbapplikation;

  Sammanfattning : Denna rapport redovisar utvecklingen av en tjänst för att lättare kunna söka praktikplats och praktikanter. Tjänsten utvecklades som ett eget projekt att senare kunna visas upp som ett förslag för intressenter av verktyg som detta. Utvecklingen har följt dagens principer för användbarhetsdesign och upplevelsedesign. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kalender.

Din email-adress: