Sökning: "kallar"

Visar resultat 1 - 5 av 629 uppsatser innehållade ordet kallar.

 1. 1. SPRÅKET I FYRA JAPANSKA POLITISKA PARTIERS MANIFEST. Konformism eller vilja till förändring?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Ranglin Grissler; [2017-01-23]
  Nyckelord :japanska; Japan; politik; manifest; ideologi; lexikalanalys; Komeito; LDP; DP; JKP; lingvistik; konformism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att se om, och i så fall hur, konformitet präglarjapanska politiska partier. Det gjordes genom att lingvistiskt analysera fyrapolitiska partiers manifest för att undersöka huruvida de skiljer sig ideologisktoch om det finns en likhet som tyder på konformism. En konform bild präglar Japan i utlandet. LÄS MER

 2. 2. Intervjuer med fritidspersonal om mobbning och hantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Athena-Stephanie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Farstametoden; Fitidshem; Mobbning; Ljungström; Olweus; Olweusmodellen; Åtgärder;

  Sammanfattning : Fritidshemspersonals syn på mobbning och hur det kan hanteras. Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning säger om mobbning och hur det kan hanteras, samt även undersöka fritidspersonals syn på detta problem och hur de hanterar mobbning på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Nucleosynthesis in accretion disks around black holes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Neige Frankel; [2017]
  Nyckelord :accretion disk; Nucleosynthesis; black hole; high energy; white dwarf tidal disruption; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Nucleosynthesis is the mechanism which produces new elements in nuclear reactions. Nuclear reaction rates are highly temperature dependant, and nuclear reactions take place in very hot environments. Current theories predict that the light elements such as hydrogen and helium were produced during the Big Bang. LÄS MER

 4. 4. Lean - är det så vi kallar det?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Tanja König; [2017]
  Nyckelord :Lean; Verksamhetsstrategi;

  Sammanfattning : Alla företag har avfall och steg i processen som inte tillför värde till slutprodukten. För att säkra sin plats på marknaden gäller det att arbeta med detta eftersom det minskar produktionskostnaderna. LÄS MER

 5. 5. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Junehag; [2017]
  Nyckelord :barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Sammanfattning : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kallar.

Din email-adress: