Sökning: "kallar"

Visar resultat 1 - 5 av 652 uppsatser innehållade ordet kallar.

 1. 1. The impact of turbulence on supernovae shockwaves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Loke Lönnblad Ohlin; [2018]
  Nyckelord :astrophysics; astronomy; supernovae; shockwaves; interstellar medium; massive stars; turbulence; molecular clouds; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The momentum and energy injection from supernovae is one of the main feedback modes, and is therefore key to the understanding of galaxy evolution and star formation. However, due to low resolution, large scale galaxy simulations often have issues with accurately modelling supernovae, and therefore rely on sub-grid models. LÄS MER

 2. 2. Den (själv)medvetna konsumenten : Politisk konsumtion och studenters strävan efter erkännande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Adam Strömdahl Östberg; Simon Helperin; [2018]
  Nyckelord :Politisk konsumtion; Pierre Bourdieu; habitus; symboliskt kapital; erkännande; reflexivitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta studenter som identifierar sig själva som medvetna konsumenter använder politisk konsumtion som strategi för att söka erkännande inför sig själv och andra. Studien tar särskild hjälp av teoretiska begrepp konstruerade av Pierre Bourdieu. LÄS MER

 3. 3. Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Rundqvist; Elin Leo; [2018]
  Nyckelord :lek; lekgrupp; play; playgroups;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna arbetar med Speciella lekgrupper i förskolan. Projektet Speciella lekgrupper har etablerat sig på vissa förskolor i olika kommuner. För att få en djupare insikt ville vi härmed ta reda på mer hur pedagogerna generellt ser på leken i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Differens, alltså skillnaden" : En kvalitativ undersökning av hur mellanstadielärare använder det matematiska språket i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ida Robertsson; Caroline Svensson; [2018]
  Nyckelord :kommunikation; matematiska begrepp; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur begrepp synliggörs i matematikundervisningen samt hur lärare ger sina elever tillfälle att arbeta muntligt med matematik i undervisningen. Detta undersöks genom fyra stycken observationer av två mellanstadielärare, två observationer i en årskurs fyra och två observationer i en årskurs fem. LÄS MER

 5. 5. ”Vi kallar dem för gatubarn” En kritisk diskursanalys av medierapporteringen om ungdomarna i Nordstan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nanna Nilsson; Johanna Sundquist; Hanna Dahlström; [2017-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “The kids of the street”- a discourse analysis about the reporting of the young people in Nordstan.Author: Nanna Nilsson, Hanna Dahlström och Johanna SundquistSubject: Undergraduate research paper in Journalism studies, Dept. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kallar.

Din email-adress: