Sökning: "kamratposten"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet kamratposten.

 1. 1. “Måste vi flytta nu?” En kvalitativ innehållsanalys om vad som skrämmer och vad som lugnar barn i nyhetsrapporteringen om terrordåd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Carlsson; Charlotta Dahlberg; [2018-02-08]
  Nyckelord :Terror; Fear; Child; Security; Calm; Lilla Aktuellt; Nyheter i Barnradion; Kamratposten;

  Sammanfattning : Title: “Do we need to move now?” A qualitative content analysis of whatfrightens and what calms children in the news report on terrorist attacks.Author: Hanna Carlsson and Charlotte DahlbergSubject: Undergraduate research paper in Journalism studies, Dept. LÄS MER

 2. 2. Kamratposten: Barns rättigheter under utveckling : Utvecklingen av barn- och ungdomars rättigheter och skildrandet av psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Linn Karlstedt; [2017]
  Nyckelord :Barns rättigheter; psykisk ohälsa; Kamratposten;

  Sammanfattning : Under slutet av 1900-talet upplevde Sverige sociala förändringar inom samhället, speciellt utvecklingar av barns rättigheter och uppmärksammandet av deras mentala hälsa. Denna studie använder Kamratposten för att undersöka dessa sociala förändringar som skedde under åren 1970-1989 och resultaten av dessa förändringar. LÄS MER

 3. 3. Idealtjejen : Modelläsare i Julia och Kamratposten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lindén; [2015]
  Nyckelord :modelläsare; tjejtidningar; julia; kamratposten; presuppositioner; identitet; ideal;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks sex olika texter från tidskrifterna Kamratposten och Julia för att komma fram till vilka modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den identitet som erbjuds i en text och den läsare som avsändaren föreställer sig. LÄS MER

 4. 4. En kompis i brevlådan En kvantitativ studie om flickor och pojkar i Kamratposten under 1993 och 2013

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Malin Magnusson; Malou Tranlöv; [2014-09-05]
  Nyckelord :children and media; framing; media effects; stereotypes; gender; Swedish children magazine; Kamratposten;

  Sammanfattning : Title: En kompis i brevlådan. En kvantitativ studie om flickor och pojkar i Kamratposten under 1993 och 2013Authors: Malin Magnusson & Malou TranlövSubject: Undergraduate research paper in journalism studies, Department of Journalism, Media and Communication, University of GothenburgTerm: Spring 2014Supervisor: Ulrika HedmanLanguage: SwedishKamratposten is a Swedish magazine for children aged 8-14. LÄS MER

 5. 5. Kamratposten i genusfabriken : en studie av hur genus konstrueras i Sveriges största barntidning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotta Strohkirch; Fideli Österström; [2014]
  Nyckelord :Könsrollssocialisation; Socialisation; Könsstereotyper i Kamratposten; Barn och genus; Genusordning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är skriven av Charlotta Strohkirch och Fideli Österström, och är författad i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Uppsatsens titel är ”Kamratposten i genusfabriken - En studie av hur genus konstrueras i Sveriges största barntidning”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kamratposten.

Din email-adress: