Sökning: "kandidatuppsats företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats företagsekonomi.

 1. 1. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 2. 2. Det mänskliga kapitalet : En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Albin Bjelk Krasniqi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Detaljhandelsprogrammet, Högskolan Dalarna, FÖ2023, VT2018Författare: Albin Bjelk KrasniqiHandledare: Bertil OlssonTitel: Det mänskliga kapitalet – En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag.Bakgrund: Redovisningen av humankapitalet har blivit en allt viktigare tillgång för företagen inom tjänstesektorn. LÄS MER

 3. 3. Hur motivation omvandlas till framgång : En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Larsson; Jennica Lennartsson; Julia Olsson; [2018]
  Nyckelord :IKEA; Motivation; Staff; Values; Internal branding; Internal Culture; IKEA; Motivation; Personal; Värdegrund; Internal branding; Intern kultur;

  Sammanfattning : Titel: “Hur motivation omvandlas till framgång” - En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA Författare: Hanna Larsson, Jennica Lennartsson och Julia Olsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Miralem Helmefalk Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service Management. LÄS MER

 4. 4. Rex – den nya redovisningsstandarden : Ett litet steg för konsulten men ett stort steg förredovisningsprofessionen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Danielsson; Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Authorized Accounting Consultant; Financial report; Auditor; Rex; Reko; Profession; Srf Consultant; FAR; Swedish Economic Crime Authority; Auktoriserad redovisningskonsult; Bokslutsrapport; Auktoriserad revisor; Rex; Reko; Profession; Srf konsult; FAR; Ekobrottsmyndigheten;

  Sammanfattning : Rex - den nya redovisningsstandarden. Ett examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden Rex och särskilt om den kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsprofession. LÄS MER

 5. 5. Användning av styrsystem i skolan : en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Berntsson; Jenny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; management control systems; management; workload; school system; Verksamhetsstyrning; styrsystem; styrmedel; arbetsbelastning; skolväsendet;

  Sammanfattning : Titel: Användning av styrsystem i skolan - en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning Författare: Amanda Berntsson och Jenny Karlsson Handledare: Eva Berggren Nivå: Kandidatuppsats 15 HP, Företagsekonomi, Verksamhetsstyrning, VT 2018 Problembakgrund: År 2035 förväntas det råda en brist på 79 000 lärare i Sverige. Samtidigt är cirka hälften av lärarna alltid eller ofta stressade på jobbet och är tvungna att arbeta på sin fritid då arbetstiden inte räcker till. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kandidatuppsats företagsekonomi.

Din email-adress: