Sökning: "kapitalkostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet kapitalkostnad.

 1. 1. Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? : En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Kindlund; Andreas Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Dividend policy; Weighted average cost of capital; Signaling theory; The irrelevance of a dividend policy; Trade-off theory; Utdelningspolicy; Genomsnittlig kapitalkostnad; Signalteori; Utdelningspolicyns irrelevans; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018–01   Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. LÄS MER

 2. 2. Innehållet i den frivilliga redovisningen och dess påverkan på kostnaden för eget och lånat kapital

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Henriksson; Linda Rudin; [2017]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; cost of equity; cost of debt; content analysis.; Frivillig redovisning; kostnad för eget kapital; kostnad för lånat kapital; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Introduktion En anledning till att företag vill ge ut frivillig redovisning kan vara för att erhålla positiva ekonomiska effekter så som minskad kapitalkostnad. Tidigare forskning finner blandade resultat gällande den frivilliga redovisningens påverkan på kapitalkostnaden. LÄS MER

 3. 3. Kapitalkostnad på fastighetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Magnus Persson; Fredrik Rost; [2017]
  Nyckelord :Obligationer; preferensaktier kapitalkostnad; finansiell risk Bonds; preferred shares; cost of capital; financial risk; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to evaluate how financial instruments, mainly preferred shares and bonds, affect the cost of capital in publicly traded real estate companies. We also want to investigate how the companies motivate their financial strategies of choice. LÄS MER

 4. 4. Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen : En kvanitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lina Ingesson; Maria Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :CSR; integrated reporting; investors; sustainability reporting; value relevance; CSR; hållbarhetsredovisning; integrerad rapportering; investerare; värderelevans;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen – En kvantitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Lina Ingesson och Maria Rönnbäck   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2017 – september   Syfte: Företags rapportering kring hållbarhetsarbete har ökat och många organisationer publicerar redan frivilligt allt mer hållbarhetsinformation, antingen som fristående rapport, eller integrerat med den finansiella rapporteringen. Förespråkare av den integrerade rapporteringen menar att denna förbättrar den finansiella rapporteringens användbarhet för investerare. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas lönsamheten i textilfiltertillverkning då olika grad av automatisering tillämpas?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :manufacturing measurement; automation; manufacturing profitability; capital cost; work in process; mätning av tillverkning; automatisering; produktionslönsamhet; kapitalkostnad; produkter i arbete;

  Sammanfattning : The search for profitability in these days’ enterprises is naturally a search for cost savings. Formanufacturing enterprises is often the biggest cost founded in labour. In the search for savingsome of these costs, automated manufacturing is a common and successful solution. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kapitalkostnad.

Din email-adress: