Sökning: "kaplan turbine"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kaplan turbine.

 1. 1. Experimental Investigation of Added Mass and Damping on a Model Kaplan Turbine for Rotor Dynamic Analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Timmy Nyman; [2018]
  Nyckelord :Added mass; added damping; rotor dynamics; kaplan turbine; vibrations; fluid dynamics;

  Sammanfattning : The concept of added hydrodynamic properties such as added mass is of importance in modern hydropower development, mainly for rotor dynamic calculations. Added mass could result in reduced natural frequencies and altered mode compared to existing simulation models. LÄS MER

 2. 2. Experimental Investigation of Hydrodynamic Effects on a Vibrating Kaplan Runner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Strömningslära och experimentell mekanik

  Författare :Jakob Hedlund; [2017]
  Nyckelord :FSI; fluid-solid interactions; Kaplan runner; hydrodynamic; added mass; added damping; vibrations;

  Sammanfattning : An experimental investigation of a vibrating Kaplan turbine runner was performed in order to understand the hydrodynamic effects and to obtain or confirm the mass and damping coefficients used for dimensioning at the design stage. Improved design can lead to increased efficiency and lifetime of hydropower stations. LÄS MER

 3. 3. A fatigue investigation in a Kaplan hydropower station operated in frequency regulating mode

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Aron Tapper; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the increase of intermittent power in the Nordic grid the need for frequency regulation increases. Hydropower has the ability to respond fast to frequency changes in the grid and is the power source mainly used to regulate the frequency in the Nordic grid. LÄS MER

 4. 4. Effectiveness of a fish-guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Piteälven,northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Linda Vikström; [2016]
  Nyckelord :salmon smolt; spill gate passage; turbine-mortality; fish way; guidance structure;

  Sammanfattning : Hydropower poses a major threat to both upstream and downstream migrating Atlantic salmon (Salmo salar L.). To ensure a relatively safe route for migrating fish, fish ways and different guidance structures are constructed to help fish to bypass the turbine intakes to power stations. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av dödbandsimplementering för frekvensregleringen i en Kaplanturbin

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Andreas Kibe; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att allt mer intermittent elkraft används i det nordiska nätet ökar även behovet av reglerkraft. Detta för att hålla nätet stabilt och att last och produktion momentant är i balans. I Sverige används framförallt vattenkraft för att reglera nätstabiliteten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kaplan turbine.

Din email-adress: