Sökning: "karl jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden karl jonsson.

 1. 1. Export processing zones and the influence of the state: About export processing zones in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Karl Jonsson; [2014-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper analyzes the characteristics and the performance of the Export Processing Zones inBangladesh to bring a broader understanding of the Export Processing Zones, in relation tothe globalization and the state’s influence.The paper answers the question if the state’s ability to exercise control has changed,increased, declined or been made possible by the Export Processing Zones and examinesdifferent views of state control related to the question. LÄS MER

 2. 2. För att det ska vara roligare att jobba : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om återkoppling i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Jonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Multiple Phase Hele-Shaw Flows

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Karl Jonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A one phase Hele-Shaw flow, described by a domain D(t) (t represents time) in the plane is the flow of a liquid injected at a constant rate in the separation between two narrowly separated parallel planes. This thesis deals with the formulation and proof of existence for a multiple phase Hele-Shaw flow in arbitrary dimension R^n exhibiting separation of the phases. LÄS MER

 4. 4. Analys och beräkning av rörbro - med syftet att främja standardisering av motorvägsöverfarter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Robin Snibb; Andreas Jonsson; Karl Laanemets; Karl Bohlin; [2014]
  Nyckelord :Rörbro; Industrialisering; standardisering; korrugerad plåt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Energismart modulhus med takintegrerade solceller

  M1-uppsats,

  Författare :Malin Jonsson; Karl-Johan Strucel; [2013]
  Nyckelord :Solceller; integrering; primär - och köpt energi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet karl jonsson.

Din email-adress: