Sökning: "karneval"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet karneval.

 1. 1. "I done something wrong" : En karnevalteoretisk analys av gränsöverskridande i A Good Man is Hard to Find, A Curtain of Green och Trash 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Jonsson; [2016]
  Nyckelord :grotesque; carnival; carnival theory; Bakhtin; Southern Gothic; Flannery O´Connor; Dorothy Allison; Eudora Welty; Grotesk; grotesque; karneval; karnevalsteori; Bachtin; Southern Gothic; Flannery O´Connor; Dorothy Allison; Eudora Welty;

  Sammanfattning : This study seeks to question old and common misconceptions concerning the american literary genre Southern Gothic. By using the carnival theory, the theory about the "grotesque" by Mikhail Bakhtin, this study seeks to explain and reach a better understanding of some works defined as Southern Gothic - so called because of the significance that is attributed in the genre to the geographical location in the southern United states. LÄS MER

 2. 2. What is perceived as play?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Khayal Mohammadi; Pamela Alsterling; [2015]
  Nyckelord :being; becoming; karneval; lek;

  Sammanfattning : Studien är gjord för att skapa en förståelse av barns och pedagogers uppfattningar om vad som är lek. I genomförandet av studien har vi tagit foto på barnen i olika aktiviteter som vi sedan använde oss utav i intervjuer med barn och pedagoger. LÄS MER

 3. 3. Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del II: Metafor, intertextualitet och karneval

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Cecilia Dilworth; [2015]
  Nyckelord :Zapiski iz Mertvogo doma; Dostoevskij; Anteckningar från Döda huset; Dante; Den gudomliga komedin; metafor; intertextualitet; karneval; helvetet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jag skall visa dig uppror i en handfull bär - revolution, karneval och uppror i The Hunger Games-trilogin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Johan Kullenbok; [2014]
  Nyckelord :The Hunger Games; Catching Fire; Mockingjay; Suzanne Collins; barnlitteraturvetenskap; children s literature; karneval; carnival; Bachtin; Bakhtin; revolution; uprising; menippeisk satir; Menippean satire; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syftar till att analysera det uppror som skildras i Suzanne Collins The Hunger Games-trilogi. Med grund i Michail Bachtins tankar om folkets möjlighet till uppror i karnevalen och den folkliga festen anläggs ett karnevalsperspektiv på framförallt övergripande händelseförlopp, men även specifika händelser och företeelser i Collins bokserie. LÄS MER

 5. 5. Tintamaresken- en folklig verfremdung!

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hillevi Björnsson; [2014]
  Nyckelord :tintamaresk; Tintamaresque; tintamareskteater; tintamarre; bondkomik; commedia dell arte; fysisk teater; dramapedagogik; narren; clown; bouffon; mask; kuliss; brecht; verfremdung; lecoq; grotesken; bachtin; kasperteater; shakespeare; hamlet; gestaltning; sotie; sottie; episkteater; amatörteater; karneval; mälhammar; oreglia; uno myggan ericson; maskerad; dödsdans; dansemacabre; danse; macabre; mumin; moomin; emond;

  Sammanfattning : I en iterativ process i ett utforskande arbete undersöker jag om tintamaresken kan användas i fler sammanhang än inom den folkliga komiken. Genom litteraturstudium hittar jag en väg från den svenska bondkomiken till fjärmningseffekter i internationella teatertraditioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet karneval.

Din email-adress: