Sökning: "kartläggning nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden kartläggning nätverk.

 1. 1. Hur ser säkerheten ut? : En bättre IT-miljö för alla små verksamheter

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lisa Grenholm; [2018]
  Nyckelord :Information Security; Network Security; Small business; Python3; Web Server.; Informationssäkerhet; Nätverssäkerhet; små verksamheter; enskilda firmor; Python3; webbserver.;

  Sammanfattning : Examensarbete ”hur ser säkerheten ut” valdes på ett eget initiativ då jag upplever att det finns ett stort behov av att engagera verksamheter att lära sig mer om hur information och nätverk ska hanteras på ett säkerhet sätt. Genom en kvantitetundersökning bland verksamheter kunde en kartläggning göras av hur verksamheterna hanterar sin information och nätverksmiljö. LÄS MER

 2. 2. Blockchain technology in food supply chains : A case study of the possibilities and challenges with an implementation of a blockchain technology supported framework for traceability

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Holmberg; Rebecca Åquist; [2018]
  Nyckelord :Food supply chain FSC ; Food safety; Blockchain technology; Traceability; Livsmedelskedja; Livsmedelssäkerhet; Blockkedjeteknik; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Throughout history, the food sector has been accountable for several crises, and as the market gets more global it is difficult to keep control of and trust the information. As a consequence to the food scandals, due to the information asymmetry, the customer awareness is increasing as well as initiatives such as certificates to address the problems. LÄS MER

 3. 3. Blockkedjor : Teknik för bevaring av dataintegritet i industriella nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Martin Hansson; Olof Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Data integrity; digital development; industrial systems; blockchain; Dataintegritet; digitala utvecklingen; industriella system; blockkedja;

  Sammanfattning : I en perfekt värld hanteras all data på ett säkert och verifierbart sätt för att förhindra att information förändras, stjäls eller blockeras. Dagens infrastruktur bygger på centraliserade system som är format till ett fåtal aktörer som statliga organisationer, myndigheter och institutioner. LÄS MER

 4. 4. Generative adversarial networks for single image super resolution in microscopy images

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Saurabh Gawande; [2018]
  Nyckelord :Deep Learning; Generative adversarial networks; Super resolution; High content screening microscopy; Deep Learning; Generative adversarial networks; Super resolution; High content screening microscopy;

  Sammanfattning : Image Super resolution is a widely-studied problem in computer vision, where the objective is to convert a lowresolution image to a high resolution image. Conventional methods for achieving super-resolution such as image priors, interpolation, sparse coding require a lot of pre/post processing and optimization. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå : En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mariam Azhibayeva; Lisa Rutqvist; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Institutional Theory; Network Theory; Network; Return System; Omvänd logistik; Institutionell teori; Institutionella krafter; Nätverksteori; Nätverk; Retursystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har företag många krav utifrån miljömässiga aspekter där vi i Sverige påverkas i stor utsträckning av EU:s regleringar. Ett av alla områden som EU:s regleringar berör är det om avfallshantering och förebyggande av avfall. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kartläggning nätverk.

Din email-adress: