Sökning: "kartläggning nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden kartläggning nätverk.

 1. 1. Utvärdering av väderdata från fordonsbaserade nätverk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Mikaela Brink Dahlström; [2017]
  Nyckelord :Vehicle-based measurements; mobile ground observations; micrometeorology; MESAN; VViS; Fordonsbaserade mätdata; mobila markobservationer; mikrometeorologi; MESAN; VViS;

  Sammanfattning : Fordonsbaserade mätningar av meteorologiska parametrar kan ge detaljerad väderinformation från en större täckande yta. Dagens bilar har redan flera monterade sensorer som kan användas för att skapa sådan information, exempelvis temperaturgivare eller vindrutetorkarnas hastighet som ett mått på nederbördsintensitet. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på tal- och språkproduktion vid transkraniell magnetstimulering, TMS, hos personer med hjärntumör

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Carolina Lindblad; Karin Löfström; [2017]
  Nyckelord :Brain tumour; TMS; language mapping; tumour induced plasticity; reorganization of language; Hjärntumör; TMS; språklig kartläggning; tumörinducerad plasticitet; språklig reorganisation;

  Sammanfattning : När en individ drabbas av hjärntumör kan det vara aktuellt med intervention i form av neurokirurgisk resektion. I de fall där neurokirurgisk intervention krävs görs om möjligt en preoperativ kartläggning av individens språk i syfte att identifiera känsliga språkområden i kortikala strukturer. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektiv i fysisk planering : En kartläggning av metoder för systematiskt arbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Sarah Brunzell; [2017]
  Nyckelord :Fysisk planering; Barnperspektiv; Stadsplanering; Planerarens roll; Barn i stad;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att se hur barnperspektivet beaktas i den fysiska planeringen på kommunal nivå och att kartlägga metoder som kan hjälpa planerare i sitt arbete. Detta är en litteraturstudie som undersöker barnens rättigheter, hur barnens hälsa påverkas av den byggda miljön och hur de kan involveras i planeringen. LÄS MER

 4. 4. "Bygga broar!" : Om skolans och socialtjänstens arbete med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Belinda Hammar; Manja Rombo; [2017]
  Nyckelord :Hemmasittare; skolfrånvaro; skolk; utanförskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine what approach schools and social services adopt towards students who are absent from middle- and high school under long periods, to examine the distribution of responsibilities between them and to assess the collaboration between the agencies. Semi-structured interviews were conducted with five personnel from school health teams, and one from social services. LÄS MER

 5. 5. Publiken som inte ville komma. Göteborgs stadsmuseums arbete för att bredda publiken ur ett mångfaldsperspektiv samt en kartläggning av målgruppen museiovana, unga vuxna från Göteborgs ytterområden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sara Ivarsson; [2016-02-17]
  Nyckelord :Museum; strategisk kommunikation; målgruppsanalys; mångfald; publikutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Göteborgs stadsmuseum vill nå bredare målgrupper än de gör idag och syftet med studien är att dels att kartlägga varför målgruppen, museiovana unga vuxna från Göteborgs ytterområden, inte kommer till museet och dels att undersöka hur Göteborgs stadsmuseum arbetar för att nå den specifika målgruppen. Därutöver tas också olika utvecklingsmöjligheter fram för publikutvecklingsarbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kartläggning nätverk.

Din email-adress: