Sökning: "kasam missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden kasam missbruk.

 1. 1. Hemlösas upplevelser av deras livssituation och bemötande från socialtjänsten

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Edin; [2018]
  Nyckelord :Homelessness; Social-services; Salutogenic perspective of KASAM; Theory of relational power; attitudes; addiction; Hemlöshet; Socialtjänst; KASAM; Relationell makt; Bemötande; Missbruk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the situation of homeless people, how they perceive the efforts of the social-services and what opportunities and limitations there is for homeless people to live a health-promoting life. Through qualitative interviews with five acute homeless people I interpreted the results based on the salutogenic perspective of KASAM and the theory of relational power. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar i riskzon : - En kvalitativ studie om faktorer som enligt personal inom socialtjänst och HVB kan främja en positiv utveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Joakim Gustafsson; Jessica Holmberg; [2017]
  Nyckelord :HVB-hem; KASAM; riskfaktorer; skyddsfaktorer; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en positiv utveckling. Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är fenomenologisk. LÄS MER

 3. 3. Utsatta kvinnors känsla av sammanhang på kvinnojourer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sara Korkut; [2016]
  Nyckelord :Women’s shelter; Violence; Abuse; Exposur; Exposed; Refuge; Protection; Liberation; Emancipation; Feminism; Decampment; Kvinnojour; Våld; Missbruk; Uttsatthet; utsatt; Tillflykt; Skydd; Befrielse; Frigörelse; Feminism; Uppbrott;

  Sammanfattning : According to a National Board Report (Hermansson, Lindgren and Tengström 2011) women staying at shelters feel much worse than the general population. These women are also in need of great efforts and support from various social assistance instances. Many women who have previously stayed at the shelters get an opportunity for a fresh start. LÄS MER

 4. 4. Tro som resurs? : - En studie om livsåskådningars roll i livskriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Christin Bostedt; [2016]
  Nyckelord :Livsåskådning; KASam; Kris; Tro;

  Sammanfattning : Trots det välstånd som finns i västerlandet mår många fysiskt och psykiskt dåligt. Vad kan detta bero på? Cecilia Medler, forskare vid Stockholms universitet, menar att människor ohälsa beror på att de inte längre har existentiella svar på livet. LÄS MER

 5. 5. Samverkan, ungdomsproblematik och delaktighet På vilket sätt och till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandy Hall; Johanna Karlsson; [2014-08-25]
  Nyckelord :SSPF; samverkan; ungdomsproblematik och delaktighet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersökte SSPF som är ett samverkansforum mellan socialtjänst, skola, polis ochfritid. Syftet med undersökningen var att undersöka och jämföra vad SSPF innebär och hurdet praktiska arbetet ter sig utifrån mål, syfte, ansvarsfördelning, förutsättningar ochungdomars delaktighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kasam missbruk.

Din email-adress: