Sökning: "kemi A"

Visar resultat 1 - 5 av 1112 uppsatser innehållade orden kemi A.

 1. 1. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med den monoklonala antikroppen trastuzumab : En undersökning av behandlingens effektivitet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Louise Hommerberg; [2018]
  Nyckelord :Trastuzumab; HER2; breast cancer;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige idag med över 8000 patienter diagnostiserade varje år. Sedan 1960 har den 10-åriga överlevnaden ökat med mer än 30 % och fortfarande ses en stadig ökning. LÄS MER

 2. 2. Effects of Different Load Magnitudes on Longitudinal Growth of Immature Bones

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :growth plate; immature bone; metatarsal; longitudinal growth; load magnitude;

  Sammanfattning : In vivo studies of mechanical loading on bone have suggested that load magnitude is one of the parameters that play a vital role in bone adaptation. This study examined how longitudinal growth of immature rat metatarsals is affected by different load magnitudes. LÄS MER

 3. 3. Uppvisar standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin överlevnadsfördel hos vuxna patienter med hjärtstillestånd jämfört med standarddos adrenalin?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Robin Carlander; [2018]
  Nyckelord :Cardiac; arrest; adrenaline; epinephrine; vasopressin; acls; cpr; Hjärtstillestånd; adrenalin; vasopressin; hlr;

  Sammanfattning : Hjärtstillestånd är ett tillstånd då hjärtat förlorat förmågan att pumpa ut blod i kroppen vilket leder till cerebral och koronar ischemi. Hjärtstillestånd definieras som plötslig och ihållande medvetslöshet med pulslöshet och andningsstillestånd eller agonal andning. LÄS MER

 4. 4. Hälsoappar till diabetespatienter - hur effektivt är det som hjälp vid behandling och förebyggande av diabetes?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sandra Malmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetes är en kronisk sjukdom som finns i form av diabetes typ 2 och diabetes typ 1. Den vanliga behandlingen för diabetes typ 2 är främst genom förändrade kost och motionsvanor. Det kan vara aktuellt med medicinering med orala tabletter och i vissa fall insulin. I diabetes typ 1 är behandlingen alltid med insulininjektioner. LÄS MER

 5. 5. Metodutveckling för bestämning av vattenhalten i en frystorkad proteinprodukt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rana Said; [2018]
  Nyckelord :Karl Fischer KF ; Loss on drying LOD ; Vattenhaltsbestämning; Kvantitativ analys; Nära infraröd spektroskopi NIR ; Frystorkning;

  Sammanfattning : Vattenhalten i ett frystorkat proteinläkemedel bestämdes med KF och LOD som är två primära och traditionella metoder som används för bestämning av vattenhalten i produkter inom flera industrier. Istället för KF och LOD, som är tidskrävande och destruktiva, kan den sekundära, snabba och icke-destruktiva metoden NIR användas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kemi A.

Din email-adress: