Sökning: "kennedy"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet kennedy.

 1. 1. Användbarhet kring patientjournalsystemet Melior : Uppfattningar från användare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Persson; [2017]
  Nyckelord :Medical record; Melior; Usability; Healthcare; Journalsystem; Melior; Användbarhet; Hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Elektroniska journalsystem är verktyg och beslutssystem för att hantera patientinformation isamband med vård och behandling inom vården. Ämnet som studien berör är användbarhet kringjournalsystemet Melior. LÄS MER

 2. 2. Aggressionsbrottets Janusansikte

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annika Ruge; [2017]
  Nyckelord :Critical Legal Studies; Grounded Theory; Internationella Brottmålsdomstolen; Aggressionsbrottet; Internationell Straffrätt; Interventionism; Mänskliga Rättigheter; International Criminal Court; UN Security Council; the Crime of Aggression; International Criminal Law; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters interventionism har legat bakom många grova människorättskränkningar. Eftersom FN-systemets vetorätt skyddar vissa stater från straffrättsligt ansvar finns det få reella utsikter för en minskning av dessa människorättsbrott. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan kan motivera patienter att göra val som leder till en viktnedgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emil Kennedy; Emma Faxe Borgryd; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbete - Från ord till handling : En studie om relationen mellan rederiers förhållningssätt till hållbarhetsarbete och implementering genom verksamhetsstyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Kristensson; Robin Pettersson; Martin Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Förhållningssätt; Arbetssätt; Corporate Social Responsibility; Verksamhetsstyrning; Styrmedel; Implementeringsarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att skapa förståelse för hur företag inom rederibranschen förhåller sig till arbete med hållbarhet, samt om rederiernas förhållningssätt till hållbarhetsarbete resulterar i skillnader inom det praktiska arbetet med hållbarhet och implementeringsarbetet. Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk utgår från tidigare forskning och teori kring företags arbete med hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Motiv till hållbarhetsinitiativ och dess relation till ekonomistyrning –en studie av utsläppsreducerande hållbarhetsarbete inom transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Ida Lönnfält; [2016-06-21]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; ekonomistyrning; CSR; implementering; adoptionsmotiv;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie syftar i bred mening till att öka kunskapen om hur ekonomistyrning utformas och används för implementering av hållbarhetsinitiativ. Mer specifikt syftar studien till att skapa en bättre förståelse för hur ekonomistyrning för implementering av hållbarhetsinitiativ utvecklas i praktiken och varför den tar denna utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kennedy.

Din email-adress: