Sökning: "keramik"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet keramik.

 1. 1. De som väntar

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Rasmus Nossbring; [2017]
  Nyckelord :Väntan; rutin; ritual; glas; konsthantverk; konst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bara en kaka till… : En studie om bakverk, begär och besök på café

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Josefina Törngren; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; atmosfär; inredningsarkitektur; estetik; café; bakverk; perception;

  Sammanfattning : Som blivande bild- och designlärare berör man lärande som är förknippat med estetiskapraktiker, både genom skapande och genom möten med estetiska uttryck. I denna studieundersöker jag mitt möte och mina upplevelser med caféer och konditoriers interiöra uttryckoch jag frågar mig, vilka är mina upplevelser? Inom fenomenologiska ramar beskriver jagdessa genom subjektiva berättelser. LÄS MER

 3. 3. Hantverk i industri : Ett utforskande i hantverkets plats i industrin.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Erik Hidemark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att ifrågasätta och skapa diskussion kring hantverkets position i en industrialiserad tillverkningsprocess, hur, var och varför hantverk bör ta plats. Refererande till keramik och tegelindustrin gestaltas dessa frågor genom en ”maskinpark” vilken är öppen för interaktion och betraktelse under Konstfacks vårutställning 2017. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrättsligt skydd för alster av brukskonst - några reflektioner i ljuset av Mini Maglite-avgörandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elsa Thyresson; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt; Immaterialrätt; Brukskonst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis the main purpose is to investigate the copyright protection for applied art. The Swedish copyright gives protection for literary and artistic works and applied art is specifically listed as a protected category in the exemplification in the law. LÄS MER

 5. 5. EMBRACING THE DIGITAL TO THE HAND MADE : Bridging digital technology with glassblowing moulds crafting methods

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Noam Dover; [2017]
  Nyckelord :craft; open-source; amphora; 3D-printing; clay-printing; clay; glassblowing; mould; ceramic mould; embodiment; maker; tool; tool-making;

  Sammanfattning : Abstract This report accompanies my Master project in the fields of ceramic and glass, the CRAFT! MA program, Konstfack. In this project I fuse my industrial design toolbox and my current engagement in open-source 3D printing technology with my ceramic and glass craft practice. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet keramik.

Din email-adress: