Sökning: "keratin genen mutation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden keratin genen mutation.

  1. 1. Generation of mutated expression plasmid KRT1 and comparison of HaCaT cells transfected with expression plasmid KRT1 or KRT10 concerning keratin aggregates

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

    Författare :Jennifer Eriksson; [2012]
    Nyckelord :Epidermolytic ichtyosis; keratinocytes; keratinfilaments; keratin genen mutation; 4-PBA;

    Sammanfattning : Introduction The genetic skin disease epidermolytic ichtyosis is caused by mutations in either keratin gene 1 or 10 and leads to blisters and hyperkeratosis of the epidermis. At cellular level the disease is seen as aggregates in the keratin filaments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet keratin genen mutation.

Din email-adress: