Sökning: "kitting"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet kitting.

 1. 1. Minimization of Output Variation in Mass Customized Production

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :My Ngoc Johansson; Salwa Al Hasbani; [2018]
  Nyckelord :Output variation; mass customized production; Standardised work; line balancing; internal logistics; kitting; sequencing and scheduling material deliveries;

  Sammanfattning : During the past decades, there have been an acceleration of customers’ needs of customized products. This have pressured many companies in offering customized products in order to reach customer satisfaction and keep growing and expanding their market share. LÄS MER

 2. 2. Location of kit preparation – A case study within the automotive industry

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :David Bulun; Konstantin Konstantinidis; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are different ways of providing material for assembly and kitting is one of the morecommonly used methods. Certain material that is supposed to be assembled is presented inkits to facilitate the assembly operations. The kit preparation can be conducted at differentplaces at a company. LÄS MER

 3. 3. Faktorer för effektiva materialflöden inom industriell förrådsverksamhet : Det interna materialflödet mellan förråd och fabrik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Tim Grönlund; Jonas Blom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunskap kring logistik och dess ekonomiska betydelse för organisationer har växt avsevärt de senaste årtionden. Logistik ses numera som en framgångsfaktor och bidrar genom effektiva informations- och materialflöden till en organisations konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Minskning av produkter i arbete vid monteringsområde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Johan Svensson; Jonathan Thorup; [2017]
  Nyckelord :PIA; produkter i arbete; frekvensstudie; VSM; kittning; materialhantering;

  Sammanfattning : I fordonsindustrin är det högt fokus på lönsamhet och att ständigt förnya sin produktflora. Företagen jobbar ständigt med att göra sina processer effektivare och nå en högre produktivitet. Som underleverantör till bilindustrin är detta något man ständigt jobbar med. LÄS MER

 5. 5. IPREP: Framework for elimination of an internal return process : A case study at Thule Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Jarenfors; Järsö Sissela; [2017]
  Nyckelord :internal return process; process elimination; general cause; root cause; framework; manufacturing company; IPREP; intern returprocess; processeliminering; generell orsak; rotorsak; ramverk; tillverkande företag; IPREP;

  Sammanfattning : Course: Degree project in logistics, the Business Administration and Economics Programme Authors: Anna Jarenfors and Sissela Järsö Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: IPREP: Framework for elimination of an internal return process – A case study at Thule Sweden AB Background: Logistics coordination plays an important role regarding the competitive success of an organization. A company has to eliminate unnecessary processes involved in the supply chain in order to decrease cost and to improve the business. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kitting.

Din email-adress: