Sökning: "knowledge exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade orden knowledge exchange.

 1. 1. Vägen till ett framgångsrikt teamarbete vid en oväntat svår luftväg

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotta Lindholm; Linn Örnfeldt Larsson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; oväntat svår luftväg; kommunikation; teamarbete; Anesthetic nurse; unexpected difficult airway; communication; teamwork;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid genomförande av generell anestesi är en fruktad komplikation hypoxi till följd av ofri luftväg vilket kan få förödande konsekvenser för patienten. För att öka patientsäkerheten är det av vikt att teamarbetet fungerar optimalt och här är kommunikationen en viktig del. LÄS MER

 2. 2. Learning to Manage the Unmanageable. A Case Study on Exchange Rate Risk Management within Globally Sourcing Multinational Corporations.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Charlotte Granfors Wellemets; Jun Liu; [2017-07-27]
  Nyckelord :Exchange Rate Risk Management; Multinational Corporations; Global Sourcing; Risk Management; Capability Transfers;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Corporate Sustainability in the context of a cross-border acquisition integration

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lena Rist; Linda Hällerstrand; [2017]
  Nyckelord :EMNCs; Corporate Sustainability; post-acquisition integration; organizational learning; resource-based view; stakeholder perspective;

  Sammanfattning : The increasing global challenges, such as natural disasters, poverty and many others, pose new threats to societies and businesses. Therefore, companies increase their engagement in Corporate Sustainability (CS), which connects social, environmental and economic responsibilities. LÄS MER

 4. 4. Internationalization through E-Commerce : Exploring percieved risks and understanding the challenges ahead

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Holmberg; Madeleine Holmström-Szugalski; [2017]
  Nyckelord :Internet; E-commerce; Internationalization; Internetalization; SME; Information; Percieved risk; Psychic Distance; Virtuality Trap;

  Sammanfattning : This study examines the phenomenon of the usage of e-commerce in relation to firms’ internationalization process. Consequently, the study investigates risks and psychic distance in relation to prior research within International business, Internationalization and e- commerce, while focusing on the latest era of academia, namely “Internetalization”. LÄS MER

 5. 5. Beskrivningen av de faktorer som utgör goodwill : En studie av de noterade bolagens rörelseförvärv 2015

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Fogenstad Renard; Joachim Wegman; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; kvalitativa faktorer;

  Sammanfattning : Problemställning: IFRS 3 ersatte IAS 22 år 2005. Det innebär att bolag, för varje rörelseförvärv, ska beskriva faktorerna i förvärvad goodwill. Samtidigt visar studier att beskrivningar är så bristfälliga att de försvårar intressenters bedömningar av framtida värdenedgångsprövningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet knowledge exchange.

Din email-adress: