Sökning: "knowledge exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade orden knowledge exchange.

 1. 1. Corporate Sustainability in the context of a cross-border acquisition integration

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lena Rist; Linda Hällerstrand; [2017]
  Nyckelord :EMNCs; Corporate Sustainability; post-acquisition integration; organizational learning; resource-based view; stakeholder perspective;

  Sammanfattning : The increasing global challenges, such as natural disasters, poverty and many others, pose new threats to societies and businesses. Therefore, companies increase their engagement in Corporate Sustainability (CS), which connects social, environmental and economic responsibilities. LÄS MER

 2. 2. Internationalization through E-Commerce : Exploring percieved risks and understanding the challenges ahead

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Holmberg; Madeleine Holmström-Szugalski; [2017]
  Nyckelord :Internet; E-commerce; Internationalization; Internetalization; SME; Information; Percieved risk; Psychic Distance; Virtuality Trap;

  Sammanfattning : This study examines the phenomenon of the usage of e-commerce in relation to firms’ internationalization process. Consequently, the study investigates risks and psychic distance in relation to prior research within International business, Internationalization and e- commerce, while focusing on the latest era of academia, namely “Internetalization”. LÄS MER

 3. 3. Lärande på kundcenter : En kvantitativ studie om hur olika lärandetekniker tillämpas av medarbetare på kundcenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Hasselgren; [2017]
  Nyckelord :Lärande på arbetsplatsen; informellt lärande; icke-formellt lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to contribute with knowledge regarding the organizational structures for employees’ learning and how the learning techniques are applied by the employees at the contact centers within the financial sector. This was done through three research questions“To what extent do the employees acknowledge that they learn through  non-formal learning techniques?”,“To what extent do the employees acknowledge that they learn through informal learning techniques?” and “Which patterns can be seen based on the employees choices of learning techniques?”. LÄS MER

 4. 4. "SOS" - Du förstår inte och jag kan inte förklara! : Betydelsen av språklig och kulturell förståelse i kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Lilia Waléus; Albina Miftari; [2017]
  Nyckelord :Communication; Health personnel; Communication barrier; Immigrant; Interpreter; Language barrier; Nursing; Nurse; Hälso- och sjukvårdspersonal; Invandrare; Kommunikation; Kommunikationshinder; Omvårdnad; Sjuksköterska; Språkbarriär; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är utbyte av betydelsefull information mellan individer och kan förmedlas via verbalt och icke-verbalt språk. Genom att vårdpersonal skapar en mellanmänsklig relation till patienten uppnås ömsesidig förståelse som är grunden för att bedriva personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. Homework before homestay : The importance of host-training for sustainable tourism development

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rebecca Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Philippines; homestay; sustainable tourism development; less developed countries; host; host-training; cultural exchange;

  Sammanfattning : When tourism is growing fast it is important to develop it in a sustainable way which benefits the communities involved as much as possible. Homestay tourism can benefit local communities such as mass tourism has been widely criticized for failing to do. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet knowledge exchange.

Din email-adress: