Sökning: "knowledge exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade orden knowledge exchange.

 1. 1. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 2. 2. GENERATIONSANPASSAT LEDARSKAP - En studie om olika generationers behov ochförväntningar på ledarskap i en privat organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Andersén; Daniellla Ravan; [2018-01-18]
  Nyckelord :Generational leadership; Transformative Leadership; LMX; Servant Leadership; Generation X; Generation Y; Millennials;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase knowledge on whether there is adifference in needs and expectations regarding leadership and differentleadership theories between younger and older generations in the workplace.Active on today’s labor market are three large groups from different generations- Baby Boomers (born 1943-1960), Generation X (born 1961-1981) andGeneration Y/Millennials (born 1982-2002). LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatslärande inom Försäkringskassan : Personliga handläggares upplevelse av lärande i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonas Funseth; Amanda Hansdotter; [2018]
  Nyckelord :Social insurance officer; Swedish social insurance Agency; communities of practice; workplace learning; Handläggare; Försäkringskassan; communities of practice; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Ett allt vanligare fenomen i dagens arbetsliv är att tjänsteproduktion organiseras efter modeller som i grunden är anpassade för varuproduktion. En av dessa organisationsmodeller är Lean, som har implementerats inom Försäkringskassan. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad omvårdnad utifrån sjuksköterskans upplevelse till individer med intellektuell funktionsnedsättning - Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tanja Lundin; Barbro Sälgström; [2018]
  Nyckelord :intellectual disability; nurse; person centred care; experience.; intellektuell funktionsnedsättning; sjuksköterska; personcentrerad omvårdnad; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund I arbetet möter sjuksköterskan många olika individer. En grupp individer som har ett stort behov av personcentrerad vård är intellektuellt funktionsnedsatta. Bemötandet och personcentrerad omvårdnad av denna individgrupp upplevs variera allt efter sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. LÄS MER

 5. 5. Makt och hierarkier inom källsortering : En studie som undersöker källsortering inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Decibell Sahlén; [2018]
  Nyckelord :Waste management; source sorting; healthcare; environmental policies; power; hierarchies; Avfallshantering; källsortering; hälso- och sjukvård; miljöpolicy; makt; hierarkier;

  Sammanfattning : Avfall kan vara både ett problem och en tillgång. Hur samhället hanterar avfall har blivit en allt viktigare fråga i takt med att befolkningen växer och konsumtionen ökar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet knowledge exchange.

Din email-adress: