Sökning: "kognition och emotion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kognition och emotion.

 1. 1. Par- och gruppintervention för personer med afasi och deras partner

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Emilia Dahlin; Agnes de Laval; [2016]
  Nyckelord :Aphasia; intervention; partner supported communication; communication strategies; Conversation Analysis; SPPARC; afasi; intervention; partnerstödd kommunikation; kommunikationsstrategier; Conversation Analysis; SPPARC;

  Sammanfattning : Afasi är ett samlingsbegrepp för förvärvade språkstörningar. Symptomen förekommer i högst utsträckning hos personer som drabbats av en stroke. LÄS MER

 2. 2. Empathy, altruism and the African elephant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Svea Jörgensen; [2015]
  Nyckelord :Loxodonta africana; Loxodonta cyclotis; African elephant; empathy; altruism; altruistic behaviour; animal behaviour; animal cognition; afrikansk elefant; empati; altruism; altruistiskt beteende; djurbeteende; medvetenhet hos djur;

  Sammanfattning : The quest to determine if non-human animals have emotional lives similar to man goes a long way back and is yet to result in a clear answer. The aim of this particular literature study is to determine whether or not the African elephant may host feelings of empathy and display altruistic behaviour. LÄS MER

 3. 3. Om moraliskt beslutsfattande. Minskad benägenhet till utilitaristiska kalkyler under inducerad negativ emotion

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tobias Johansson; [2014-02-17]
  Nyckelord :moraliskt beslutsfattande; moralisk kognition; moraliska dilemman; kognitionsvetenskap; kognitiv neurovetenskap; Veltens MIP; emotionell tillståndsinducering; utilitarism; deontologi;

  Sammanfattning : De sista decennierna har modern hjarnavbildningsteknik borjat anvandas allt mer flitigt for att svara pa fragor om moraliskt beslutsfattande. Det har lett till en explosion av data som ror korrelativa samband mellan neural aktivitet och moraliskt beteende. Studier med bl.a. LÄS MER

 4. 4. Emotion och kognition i samband med det lönesättande samtalet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Camilla Hallberg; [2013]
  Nyckelord :emotioner; lönesättande samtal; kognition; appraisal; bedömning; dissonansteori emotion; salary negotiation discussion; cognition; appraisal; dissonance theory;

  Sammanfattning : Fokus i denna studie ligger på det lönesättande samtalet och vilka emotioner som uppstår inför, under och efter samtalet samt hur de hanteras kognitivt. I studien undersöks även hur respondenterna upplever den generella arbetssituationen för att jämföra deras upplevelser av det dagliga arbetet med deras upplevelser av det lönesättande samtalet. LÄS MER

 5. 5. Den väpnade revolutionens socialpsykologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johan Bergstrand; [2013]
  Nyckelord :Socialpsykologi i militär strategi; motståndsgrupp; emotion; kognition; kommunikation;

  Sammanfattning : Min uppsats är deskriptiv och inriktar sig på frågan om hur vetenskaplig socialpsykologisk kunskap används för att bekämpa motståndsgrupper i främmande land. Denna kunskap finns dokumenterad i Joint Publication 3-24 Counterinsurgency Operations 05 October 2009, sammanfattad av Joint Chiefs of Staff (den amerikanska militärledningen). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kognition och emotion.

Din email-adress: