Sökning: "kommunikation teori"

Visar resultat 21 - 25 av 1475 uppsatser innehållade orden kommunikation teori.

 1. 21. Ingen vill väl dissekera en groda? : Ämnesdidaktik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cassandra Malmström; Hanna Semb; [2018]
  Nyckelord :Förskola; barn; ämnesdidaktik; naturvetenskap; didaktik;

  Sammanfattning : I förskolan är naturvetenskap en del av verksamheten och ingår i förskolans uppdrag. Där ska barnet få möjlighet att fortsätta sitt upptäckande och undersökande tillsammans med andra. Naturvetenskap kan beskrivas som allt som finns och händer runt omkring oss. LÄS MER

 2. 22. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Segerström; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; propaganda; twitter; kommunikation; Institute for Propaganda Analysis;

  Sammanfattning : Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. LÄS MER

 3. 23. Tvinga aldrig barnen att säga förlåt! : En kvalitativ studie om konflikter och konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Leila Teimouri; Busra Gavgacioglu; [2018]
  Nyckelord :Conflikts; Konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger hanterar konflikter i förskolan bland barnen samt vilka strategier pedagogerna använder sig av. En kvalitativ undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer. Tio förskollärare intervjuades och flera observationer genomfördes. LÄS MER

 4. 24. Möjligheter och hinder i den fysiska klassrumsmiljön

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nejra Ismail; Petra Fahl-Loven; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Vår förhoppning är att denna studie kan bidra med ökad kunskap om den fysiska miljön samt vikten av att anpassa och arbeta med den fysiska miljön i klassrummet. Syfte och frågeställningar Syftet är att bidra med kunskap om hur den fysiska klassrumsmiljön bör utformas för att stödja elevernas språkutveckling. LÄS MER

 5. 25. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kommunikation teori.

Din email-adress: