Sökning: "kommunikativa hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden kommunikativa hjälpmedel.

 1. 1. Rätten till kommunikation. En studie om övergången mellan gymnasiesärskolan och daglig verksamhet med fokus AKK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Albertsson; Niki Jansson; Johanna Löwing; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteSyftet med denna studie var att undersöka hur gymnasiesärskolan och daglig verksamhet samarbetar gällande elevernas kommunikation och deras behov av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) vid övergången mellan verksamheterna. TeoriStudien tar sin utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet samt KASAM. LÄS MER

 2. 2. Social och kommunikativ delaktighet. : En studie om barn med cochleaimplantat i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Elisabeth Lindow; Camilla Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; delaktighet; förskola; kommunikativt; socialt;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att vi vill bidra till fördjupade kunskaper kring pedagogers arbete i förskoleverksamheten. För att barn med cochleaimplantat ska känna delaktighet samt utvecklas utifrån sina förutsättningar med tanke på den sociala och kommunikativa utvecklingen i lärandet. LÄS MER

 3. 3. Barn kommunicerar! : En studie om hur pedagoger och barn kan kommunicera med hjälp av estetiska aktiviteter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Hjerpe; Helena Påhlson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; estetiska aktiviteter; sagoläsning; bild; musik och förskola;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie undersöker hur pedagoger kan kommunicera med barn genom estetiska aktiviteter i förskolan.SyfteDetta arbete har som syfte att bidra med kunskap om barns kommunikation genom estetiska aktiviteter. Mer specifikt studeras här kommunikationen mellan barn och pedagoger i samband med estetiska aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av kommunikation mellan företag och kundsegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Öman; Louise Tevell; [2017]
  Nyckelord :fast fashion; hållbart mode; produktlivscykel; marknadsföring; konsument; mode; påverkan; förändring;

  Sammanfattning : Området för denna studie är att studera kommunikation mellan företag och kunder. I studien har ett “fast fashion” företag används som exponent. Studien avgränsas till unga kvinnor 15-30 år då företaget har detta kundsegment som målgrupp.  Kommunikation är idag ett viktigt verktyg för företag att sända ut budskap. LÄS MER

 5. 5. HELP! HJELPE! HJÆLPE! – Språkbarriärer och dess betydelse i omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Luuk; Tsartsidou Eleni; [2016-06-03]
  Nyckelord :patient; sjuksköterska; omvårdnad; kommunikation; språkbarriärer; delaktighet; patientsäkerhet; lidande;

  Sammanfattning : Människor från olika delar av världen flyttar till Sverige, vilket gör att landets hälso- ochsjukvård möts av en kulturell mångfald. Situationer, där sjuksköterskan och patienten intetalar samma språk, ställer krav på sjuksköterskans kulturella kompetens, förmåga att åtgärdakommunikationssvårigheter och att uppnå en säker vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kommunikativa hjälpmedel.

Din email-adress: