Sökning: "kommunikativa hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kommunikativa hjälpmedel.

 1. 1. Somaliska kvinnors upplevelser av förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Samira Osman; Mariann Kressin; [2018-02-05]
  Nyckelord :Somaliska kvinnor; förlossning; upplevelse; barnmorska; Sverige; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Somalier är en av de större folkgrupperna som invandrat till Sverige. Kommunikativa problem på grund av språkliga och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter samt en annan syn på hälsa och ohälsa försvårar vårdmötet. Det ställer också krav på vårdpersonalen att upprätthålla en god vård på lika villkor. LÄS MER

 2. 2. Uppmuntran till muntlig matematisk kommunikation : En empirisk studie som undersöker i vilken omfattning sommatematiklärare och matematikläromedel främjar den muntligamatematiska kommunikationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefin Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Matematikläromedel; muntlig kommunikation; lärarens roll; kommunikativa konstellationer; kommunikation som mål och kommunikation som medel;

  Sammanfattning : Matematikläromedel och matematiklärare spelar en stor roll i dagens matematikundervisning. Syftet med den här empiriska studien är att belysa hur två aktörer i matematikklassrummet, matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna till att muntligt kommunicera matematik . LÄS MER

 3. 3. Rätten till kommunikation. En studie om övergången mellan gymnasiesärskolan och daglig verksamhet med fokus AKK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Albertsson; Niki Jansson; Johanna Löwing; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteSyftet med denna studie var att undersöka hur gymnasiesärskolan och daglig verksamhet samarbetar gällande elevernas kommunikation och deras behov av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) vid övergången mellan verksamheterna. TeoriStudien tar sin utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet samt KASAM. LÄS MER

 4. 4. Social och kommunikativ delaktighet. : En studie om barn med cochleaimplantat i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Elisabeth Lindow; Camilla Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; delaktighet; förskola; kommunikativt; socialt;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att vi vill bidra till fördjupade kunskaper kring pedagogers arbete i förskoleverksamheten. För att barn med cochleaimplantat ska känna delaktighet samt utvecklas utifrån sina förutsättningar med tanke på den sociala och kommunikativa utvecklingen i lärandet. LÄS MER

 5. 5. Barn kommunicerar! : En studie om hur pedagoger och barn kan kommunicera med hjälp av estetiska aktiviteter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Hjerpe; Helena Påhlson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; estetiska aktiviteter; sagoläsning; bild; musik och förskola;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie undersöker hur pedagoger kan kommunicera med barn genom estetiska aktiviteter i förskolan.SyfteDetta arbete har som syfte att bidra med kunskap om barns kommunikation genom estetiska aktiviteter. Mer specifikt studeras här kommunikationen mellan barn och pedagoger i samband med estetiska aktiviteter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kommunikativa hjälpmedel.

Din email-adress: