Sökning: "kommunikativa hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kommunikativa hjälpmedel.

 1. 1. FJÄRRKOMMUNIKATION FÖR PERSONER MED KOMMUNIKATIVA OCH KOGNITIVA SVÅRIGHETER- En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Landen; Linn Lecander; [2018-05-07]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication; Internet; Social media; Telecomunication; Cognitive impairment;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter har begränsningar i att kunna uttrycka sina behov och tankar till sig omgivning, svårt att förstå vad som sägs samt läs- och skrivsvårigheter. Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) innefattar hjälpmedel och strategier som kan kompensera eller komplettera ett bristfälligt språk eller tal. LÄS MER

 2. 2. Somaliska kvinnors upplevelser av förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Samira Osman; Mariann Kressin; [2018-02-05]
  Nyckelord :Somaliska kvinnor; förlossning; upplevelse; barnmorska; Sverige; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Somalier är en av de större folkgrupperna som invandrat till Sverige. Kommunikativa problem på grund av språkliga och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter samt en annan syn på hälsa och ohälsa försvårar vårdmötet. Det ställer också krav på vårdpersonalen att upprätthålla en god vård på lika villkor. LÄS MER

 3. 3. Uppmuntran till muntlig matematisk kommunikation : En empirisk studie som undersöker i vilken omfattning sommatematiklärare och matematikläromedel främjar den muntligamatematiska kommunikationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefin Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Matematikläromedel; muntlig kommunikation; lärarens roll; kommunikativa konstellationer; kommunikation som mål och kommunikation som medel;

  Sammanfattning : Matematikläromedel och matematiklärare spelar en stor roll i dagens matematikundervisning. Syftet med den här empiriska studien är att belysa hur två aktörer i matematikklassrummet, matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna till att muntligt kommunicera matematik . LÄS MER

 4. 4. Att säga mer än tusen ord med ett finger

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Pettersson; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; visuell kommunikation; pedagogik; särskola; fenomenologi; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Drivkraften i denna studie är att försöka tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv och tillvägagångssätt för att bilda kunskap om hur lärare inom särskolan uppfattar de kommunikativa förutsättningar och svårigheter som påverkar samspelet mellan lärare och elever. I relation till detta är syftet med studien att utveckla en förståelse kring hur lärare uppfattar elever som kommunikativa medmänniskor med individuella förutsättningar och behov. LÄS MER

 5. 5. Rätten till kommunikation. En studie om övergången mellan gymnasiesärskolan och daglig verksamhet med fokus AKK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Albertsson; Niki Jansson; Johanna Löwing; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteSyftet med denna studie var att undersöka hur gymnasiesärskolan och daglig verksamhet samarbetar gällande elevernas kommunikation och deras behov av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) vid övergången mellan verksamheterna. TeoriStudien tar sin utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet samt KASAM. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kommunikativa hjälpmedel.

Din email-adress: