Sökning: "kompetensbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet kompetensbeskrivning.

 1. 1. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med multipel skleros utifrån ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Terese Johansson; Fanny Land; Lisa Wadsten; [2018]
  Nyckelord :familjefokuserad omvårdnad; multipel skleros; närstående; relationer; roller; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som kan ge omfattande funktionsnedsättningar. När en individ drabbas av MS kan närstående påverkas. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver att en god vård innefattar ett personcentrerat förhållningssätt som inkluderar de närstående. LÄS MER

 3. 3. Att komma in i den nya yrkesrollen – Erfarna operationssjuksköterskors upplevelser av nyutexaminerade operationssjuksköterskors kompetens

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Elola; Christian Björnholdt Böll; [2017-08-04]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; upplevelse; bedömning; kompetens; nyutexaminerad; Operating room nurse; experience; experienced; assessment; competence; newly graduated;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är en skyddad specialistbeteckning enligt Socialstyrelsen. Operationssjuksköterskan innehar en hög kompetens och är verksam inom den perioperativa vården. En kompetensbeskrivning har utarbetats av Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters arbete inom hemsjukvården : En kartläggning av fysioterapeutiska arbetsuppgifter, samverkan, kompetensutveckling samt tillvaratagande av kompetens i två län i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Sjödin; Helena Henriksson; [2017]
  Nyckelord :arbetssätt; fysioterapi; hemsjukvård; kompetensutveckling; samverkan;

  Sammanfattning : Introduktion: Hemsjukvård innebär vård i ordinärt boende. Fysioterapeuter ansvarar över habilitering och rehabilitering. Hemsjukvården kommunaliserades 2013 i Norrbottens län samt 2008 i Kalmars län. Kompetensbeskrivning, som innehåller krav på kompetens inom yrkesområden, saknas för fysioterapeuter. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor utsatta för våld i nära relation : -Bemötande i det korta mötet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madelene Hellgren; Anki Karlsson; [2017]
  Nyckelord :intimate partner violence; women; encounter; short meeting; health care; experience; våld i nära relation; kvinnor; bemötande; korta mötet; hälso- och sjukvården; upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år besöker mellan 12 000 och 14 000 kvinnor öppenvården till följd av våld i nära relation. Röntgensjuksköterskan ska arbeta med personcentrerad vård i enlighet med sin kompetensbeskrivning samt implementera ny kunskap för att utvecklas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kompetensbeskrivning.

Din email-adress: