Sökning: "komplementär och alternativ medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden komplementär och alternativ medicin.

 1. 1. Effekten av sojaprotein med isoflavoner på menopausala symtom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Lindberg; Malin Myrehag; [2017-06-07]
  Nyckelord :menopaus; klimakteriet; sojaprotein; isoflavoner; menopause rating scale; MRS; menopause; climacteric; soy protein; isoflavones;

  Sammanfattning : Title: The effect of soy protein with isoflavones on menopausal symptomsAuthor: Julia Lindberg and Malin MyrehagSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Somatic-, urogenital- and psychological symptoms related to menopause couldhave a negative impact on quality of life, and overall health. Impoverished quality of life andhealth could be related to women’s decreasing estrogen production during menopause. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av Komplementär ochAlternativ Medicin (KAM) vid cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mikael Källman; Marie Nordfeldt; [2017]
  Nyckelord :Cancer; CAM; Experience and Patient; Cancer; Erfarenheter; KAM och Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som väcker rädslor och behandlingen kan ge svåra symtom och vara slitsam för patienten. Under den medicinska behandlingen av cancer kan patienter söka sig till komplementära och alternativa behandlingar vilket kan öka risken för interaktioner med mediciner. LÄS MER

 3. 3. Taktil massage – ett komplement inom onkologisk slutenvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susann Hoffmann; Anna Olsson; [2017]
  Nyckelord :Beröring; taktil massage; välbefinnande; General Works;

  Sammanfattning : Behovet av beröring finns hos de flesta individer och är grundläggande i omvårdnadsarbetet. En cancerbehandling innebär en stor fysisk och psykologisk påfrestning för den som drabbats. LÄS MER

 4. 4. Sjukvårdspersonalens erfarenheter av komplementär och alternativ medicin : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Christian Nyberg; Jens Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Yoga och mindfulness för reducering av stress, oro/ångest och depression under graviditet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Englund; Madeleine Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Anxiety; depression; mindfulness; pregnancy; stress; yoga; Graviditet; depression; mindfulness; oro ångest; stress; yoga;

  Sammanfattning : BakgrundTraditionell och komplementär eller alternativ medicin, vilket benämns Complementary and Alternative medicine (CAM), är enligt WHO en viktig, men ofta underskattad del i nationella hälso- och sjukvårdssystem. Användandet av CAM har ökat signifikant senaste åren för gravida kvinnor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet komplementär och alternativ medicin.

Din email-adress: