Sökning: "komplexitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1136 uppsatser innehållade ordet komplexitet.

 1. 1. Modulbaserat beräkningsramverk för betongkonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristian Gullner; [2018]
  Nyckelord :Moduler; ramverk; beräkningsramverk; plattform; betongkonstruktioner; Mathcad;

  Sammanfattning : Tekniska lösningar på olika konstruktionsproblem under projekteringsfasen kan vara svåra att återanvända eftersom dessa kan vara väldigt projektspecifika. Tekniska lösningar kan vara allt från beräkningar, ingenjörsmässiga antaganden och lösningar på tidigare problem. LÄS MER

 2. 2. Det nya arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö - ur ett HR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Hansson; Fredrika Hill; [2018]
  Nyckelord :HR; Arbetsmiljö; Organisatorisk och social arbetsmiljö; OSA; Arbetsmiljölagen; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsgivaransvar; Arbetsmiljöbrott; Arbetsmiljöansvar; Straffansvar; Arbetsmiljöverket; AFS; Psykisk ohälsa; Stress; Arbetsrelaterad ohälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats, något som har medfört att stress och arbetsrelaterad ohälsa blivit ett stort samhällsproblem. Detta faktum medför ökade krav på arbetsgivaren i form av att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av närstående vid vård i livets slutskede. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Bruun; Raed Merriam; [2018]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Stöd; Livets slutskede;

  Sammanfattning : Bruun, M & Merriam, R. Sjuksköterskors erfarenheter av närstående vid vård i livets slutskede. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Den realistiska problematikern : -En systematisk litteraturstudie om entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linus Falkstål; [2018]
  Nyckelord :Djupinlärning; entreprenör; grundskola; matematik; problemlösning;

  Sammanfattning : Det här är en systematisk litteraturstudie som belyser förhållandet mellan de tre begreppen entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik. Resultatet består av två metaanalyser som behandlar begreppens likheter och skillnader men också dess samband till olika teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i offentliga sektorns digitaliseringsarbete En empirisk studie av de utmaningar som kan försvåra en kommuns fortlöpande digitalisering

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mats Jadeskär; Robert Lyckvi; [2017-10-26]
  Nyckelord :Digitalisering; offentlig förvaltning; komplexitet; samförstånd; resurser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Sweden's municipalities and the county councils are facing a massive workload thatis connected to change; the vision is that Sweden will in 2025 fully utilize the digitaltechnology. The aim is to become the world leader in using and taking the advantageof digitalization that can be offer in e-health and administration. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet komplexitet.

Din email-adress: