Sökning: "komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade ordet komposition.

 1. 1. Hör Färger och Se Ljud : Vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-framträdande?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Jonathan Bondesson; [2018]
  Nyckelord :flamenco guitar; guitar; video jockey; movie creation; composition; color science; color grading; performance; live-performance; flamencogitarr; gitarr; video jockey; filmskapande; komposition; färglära; color grading; föreställning; liveframträdande;

  Sammanfattning : Hear Color and See Sound - What happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? This master thesis explores the combination of two art forms. The purpose is to use live projections to enhance my guitar composition with movie. LÄS MER

 2. 2. Kompositionsundervisning i pedagogik och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Hansson Webb; [2018]
  Nyckelord :bedömning; digital teknologi; komposition; kompositionsprocesser; litteraturstudie; pedagogik; undervisningspraktik;

  Sammanfattning : Omfattande studier har gjorts inom kompositionsundervisning. Dock saknas en sammanställande forskning som undersöker lärarens undervisningspraktik med utgångspunkt i ett flertal pedagogiska förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Den döda vedens betydelse för artrikedom : Sambandet mellan volymen död ved och artrikedom i skyddade och ej skyddade skogar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Emma Holmberg; [2018]
  Nyckelord :död ved; volym; artrikedom; brukade skogar; naturreservat; vedlevande arter; nedbrytningsstadier; signalarter;

  Sammanfattning : Död ved i skogen har en viktig betydelse för den biologiska mångfalden. I Sverige är över 6000 arter knutna till död ved. När skogen utsätts för många störningar av oss människor påverkas artrikedomen relaterad till död ved. Volymen död ved har minskat och dess komposition förändrats, till följd av ett intensivt skogsbruk. LÄS MER

 4. 4. Visuella kompromisser : Den visuella adaptionen av Watchmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Bakaldin; [2018]
  Nyckelord :Watchmen; adaption; serietidning; kompromiss; visuell; film; komposition; bildformat;

  Sammanfattning : Sedan Zack Snyders filmatisering av serietidningen Watchmen som länge har ansetts vara ofilmbar har filmen nu blivit hyllad för att vara väldigt visuellt trogen serietidningen. Därmed har det varit av intresse att undersöka denna visuella adaption och jämföra skillnader och likheter mellan filmen och serietidningen. LÄS MER

 5. 5. Tröskelutmaningar i en gråzonskontext

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Boyle; [2018]
  Nyckelord :hybridkrigföring; gråzon; trovärdighet; kapabla förmågor; tröskel; avskräckning; totalförsvar; krigsavhållande;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är problematiken kring trovärdigheten i att verka avskräckande mot gråzonshot, med en tröskel som dimensionerats mot konventionella militära angrepp under kalla kriget. Sverige utgör studiens problemställning och fallstudien utgörs av Ukrainas tröskel och avskräckningsstrategi gentemot Rysslands angrepp och annektering av Krimhalvön 2014. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet komposition.

Din email-adress: