Sökning: "konduktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet konduktivitet.

 1. 1. Determination of Thermal Conductivity of Wood Exposed to Fire based on Small Scale Laboratory Trials for Finite Element Calculations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johnny Chung; [2017]
  Nyckelord :Wood; Cone Calorimeter. Conductivity; Fire; Temperature; TASEF; Finite element method; Trä; Konkalorimeter; Konduktivitet; Brand; Temperatur; TASEF; Finita elementmetoden;

  Sammanfattning : This study describes an approach to determine the thermal conductivity of wood at elevated temperatures. The aim is to be able to use the developed conductivity as input in structural elements in finite element calculations. LÄS MER

 2. 2. Analys av stabila isotoper med beräkning av blandningsförhållande i ett grundvattenmagasin i Älvkarleby-Skutskär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Carl Sköld; [2017]
  Nyckelord :Midvatten AB; ytvatteninfiltration; blandningsförhållande; isotoper; δ18O; δ2H; grundvatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has in recent years suffered record-low groundwater levels with imposed water restrictions. One of the municipalities who have had problems with their drinking-water supply is Gävle. They have hired Midvatten AB to review a possible location that for groundwater extraction in Älvkarleby-Skutskär. LÄS MER

 3. 3. Landscape factors related to performance of in-situ sensors for prediction of total phosphorus : a statistical analysis of data from 194 streams in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Cham Hoang; [2017]
  Nyckelord :surface water monitoring; surrogate parameters; total Phosphorous; turbidity; catchment; land-use; soil type;

  Sammanfattning : Accurate monitoring data of phosphorus concentrations in the water will benefit the evaluation of measures taken to reduce the problems of eutrophication. Today, the quantification of phosphorus loads from diffuse sources involves large uncertainties. LÄS MER

 4. 4. Nitrifikation i pulskärr : En studie av Forsmarks avloppsreningsverk med SBR och våtmarker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linus Halvarsson; [2017]
  Nyckelord :Wastewater treatment plant; SBR; constructed werlands; Tidal flow; intermittent soil filter; Nitrification; Avloppsreningsverk; SBR; Vatmark; Pulsk ˚ arr; Nitrifikation;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverket i Forsmark renar vattnet med aktivt slam i en satsvis biologisk rening (SBR) reaktor samt med våtmarker. Våtmarkerna består av fyra pulskärr och en damm. Pulskärren är utformade som bassänger fyllda med grus som filtermaterial där ytan är bevuxen. LÄS MER

 5. 5. Metal Fractionation in Snowmelt Runoff : A Comparison between Ultrafiltration and Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) techniques

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sarah Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Urban Runoff; Metals; Ultrafiltration; Diffusive Gradients in Thin Films;

  Sammanfattning : Urban runoff is a non-point pollution source deteriorating water quality of natural watersystems. The composition of urban runoff vary depending on land use, seasonal changes anddifferent surfaces that come into contact with the water. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konduktivitet.

Din email-adress: