Sökning: "konduktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet konduktivitet.

 1. 1. Determination of Thermal Conductivity of Wood Exposed to Fire based on Small Scale Laboratory Trials for Finite Element Calculations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johnny Chung; [2017]
  Nyckelord :Wood; Cone Calorimeter. Conductivity; Fire; Temperature; TASEF; Finite element method; Trä; Konkalorimeter; Konduktivitet; Brand; Temperatur; TASEF; Finita elementmetoden;

  Sammanfattning : This study describes an approach to determine the thermal conductivity of wood at elevated temperatures. The aim is to be able to use the developed conductivity as input in structural elements in finite element calculations. LÄS MER

 2. 2. Metal Fractionation in Snowmelt Runoff : A Comparison between Ultrafiltration and Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) techniques

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sarah Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Urban Runoff; Metals; Ultrafiltration; Diffusive Gradients in Thin Films;

  Sammanfattning : Urban runoff is a non-point pollution source deteriorating water quality of natural watersystems. The composition of urban runoff vary depending on land use, seasonal changes anddifferent surfaces that come into contact with the water. LÄS MER

 3. 3. Tidseffektivisering av Stora Ensos emballeringsprocess : Simulering av värmeledning och luftflödesberäkningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isabelle Hultin; [2017]
  Nyckelord :packaging; paperboard; paperboard roll; simulation; time saving; time efficiency; emballage; emballering; kartong; kartongrulle; simulering; tidsbesparing; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : Stora Enso Skoghalls Bruk är en av de största kartongtillverkarna på vår planet. Var sjätte kartongförpackning i världen som innehåller något flytande kommer från Skoghalls Bruk. Kartong har liten påverkan på miljön då huvudråvaran, trä, är en naturlig råvara. LÄS MER

 4. 4. Biolayer development in a slow sand filter in Ghana : Designing a filter that is benefiting the biolayer development under local conditions

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Hummerhielm; [2017]
  Nyckelord :slow sand filter; biolayer; development; långsamfilter; biofilm; utveckling;

  Sammanfattning : In 2015, the United nations presented the 17 Global Goals that would put an end to extreme poverty, inequality and climate change by 2030. One of these goals was clean water and sanitation. In 2015 1.8 billion people did not have access to clean water. LÄS MER

 5. 5. Analys av stabila isotoper med beräkning av blandningsförhållande i ett grundvattenmagasin i Älvkarleby-Skutskär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Carl Sköld; [2017]
  Nyckelord :Midvatten AB; ytvatteninfiltration; blandningsförhållande; isotoper; δ18O; δ2H; grundvatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has in recent years suffered record-low groundwater levels with imposed water restrictions. One of the municipalities who have had problems with their drinking-water supply is Gävle. They have hired Midvatten AB to review a possible location that for groundwater extraction in Älvkarleby-Skutskär. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konduktivitet.

Din email-adress: