Sökning: "konduktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet konduktivitet.

 1. 1. Development of monitoring program for water safety in small-scale water treatment plants in rural areas of Ecuador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tone Sigrell; [2018]
  Nyckelord :Safe water; Quantitative microbial risk assessment; QMRA; Sustainable water access; Water quality monitoring; kvantitativ mikrobiell riskanalys; QMRA; hållbar dricksvattenförsörjning; vattenkvalitétsövervakningsprogram;

  Sammanfattning : Globally a major health concern according to the World health organization (WHO, 2011) is gastro-intestinal infections caused by fecally contaminated water. The access to drinking water has increased due to international efforts, however the long-term sustainability and safety of the water accessed have gained criticism, and many water sources have proven to be both contaminated (UN, 2016) and badly managed (WHO, 2016a). LÄS MER

 2. 2. Evaluation of stimulated reductivedechlorination in situ of chlorinatedsolvents at a site in Huddinge : using principal component analysis, partialleast square regression and degradation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskap

  Författare :Karin Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Reductive dechlorination; DNAPL; stimulated bioremediation; chlorinated solvents; Reduktiv deklorering; DNAPLS; stimulerad biologisk behandling; klorerade lösningsmedel;

  Sammanfattning : The method of using stimulated reductive dechlorination when remediating sites contaminated with chlorinated solvents is not unusual, but not many studies have been done on the overall process outside of a controlled environment. In order to investigate the process, principal component analysis (PCA) and partial least square (PLS) regression was used to identify the most important parameters for the degradation of the chlorinated solvents. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av mätningar i processindustri : Inline-mätning av syrgas i lösning och konduktivitet vid framställning av parenteral nutrition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Gustav Andersson; Cecilia Joneby; [2018]
  Nyckelord :automatisering; examensarbete; givare; inline; läkemedelsindustri; mätdon; online; sensor.;

  Sammanfattning : In line with technological sensor developments, the possibility of making online qualitycontrols or fluid processes also increases. Two of these controls have beeninvestigated in this project, namely measurement of oxygen in liquid as well as controlof conductivity after completion of the clean in place. LÄS MER

 4. 4. Sura sulfatjordar och vattenkvalitet Vattenmätningar från Vörå å 1969–2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :John Hagenby; [2018]
  Nyckelord :Vörå å; acid sulphate soils; pH; electric conductivity; suspended solids; water data; stream water; climate change; Vörå å; sura sulfatjordar; pH; konduktivitet; sulfat; försurning; suspenderat material; vattenmätningar; vattendrag; vattenkvalitet; klimatförändring; vattnets kemiska sammansättning;

  Sammanfattning : Sura sulfatjordar (SSJ) bildas på tidigare havsbottnar med sulfidhaltiga sediment som med landhöjningen har lyfts upp ur havet och genom grundvattensänkande aktiviteter  exponerats för syre. Vörå å är ett vattendrag  i västra Finland som är kraftigt SSJ-påverkat. LÄS MER

 5. 5. Determination of Thermal Conductivity of Wood Exposed to Fire based on Small Scale Laboratory Trials for Finite Element Calculations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johnny Chung; [2017]
  Nyckelord :Wood; Cone Calorimeter. Conductivity; Fire; Temperature; TASEF; Finite element method; Trä; Konkalorimeter; Konduktivitet; Brand; Temperatur; TASEF; Finita elementmetoden;

  Sammanfattning : This study describes an approach to determine the thermal conductivity of wood at elevated temperatures. The aim is to be able to use the developed conductivity as input in structural elements in finite element calculations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konduktivitet.

Din email-adress: