Sökning: "konflikthanteringsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet konflikthanteringsmodell.

 1. 1. Konflikter, ett medel för utveckling? : En studie om konflikter i arbetslag

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Hansson; Linda Andersson; [2016]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; konflikters påverkan; arbetslag; förskolechefens roll; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka hur förskolepersonal beskriver konflikter i arbetslaget. Påverkar konflikter ett arbetslag? Vilka är de vanligaste faktorerna som kan ge upphov till konflikter och hur hanteras dem? I studien används en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in empiri om förskolepersonalens tankar och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Konflikthanteringsmodeller

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ekenlöv Jenny; Dersim Ugur; [2013]
  Nyckelord :konflikthantering konflikter pedagoger barn känslor;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att behandla två frågeställningar som genomsyrar hela vårstudie. Syftet med denna studie är att se hur pedagogerna ute i förskola och skolareder ut konflikter mellan barn och om de går efter någon specifikkonflikthanteringsmodell. Vi har valt att använda oss av intervjuer med hjälp avbandinspelning. LÄS MER

 3. 3. Konflikter och konflikthantering - hur pedagoger ser på språkets betydelse i konfliktsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Clara Graumann; Jeanette Dücker; [2013]
  Nyckelord :barns språkutveckling; dialog; dialogism; flerstämmighet; interaktion; konflikter; konflikthantering; konfliktlösning; scaffolding; konfliktstilar; monolog; proximal utvecklingszon; samspel; språk; stödstruktur;

  Sammanfattning : Vår undersökning handlar om konflikter, konflikthantering samt språkets betydelse för att lösa konflikter. Syftet med själva undersökningen är hur pedagoger ser på konflikter i skola och förskola och hur dessa hanteras. Med pedagoger menas förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. LÄS MER

 4. 4. Konflikter och konflikthantering - hur pedagoger ser på språkets betydelse i konfliktsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Clara Graumann; Jeanette Dücker; [2013]
  Nyckelord :barns språkutveckling; dialog; dialogism; flerstämmighet; interaktion; konflikter; konflikthantering; konfliktlösning; scaffolding; konfliktstilar; monolog; proximal utvecklingszon; samspel; språk; stödstruktur;

  Sammanfattning : Vår undersökning handlar om konflikter, konflikthantering samt språkets betydelse för att lösa konflikter. Syftet med själva undersökningen är hur pedagoger ser på konflikter i skola och förskola och hur dessa hanteras. Med pedagoger menas förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering – Ett avstamp i pedagogers vardag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Sutherland; Johan Söderström; Camilla Saxin Cederstråle; [2012]
  Nyckelord :skola; konflikthantering; konflikthanteringsmodell;

  Sammanfattning : 1.. Sammanfattning:Genom vår utbildning och under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), har vi noterat att det dagligenuppstår konflikter i skolan mellan elever och vi har förstått att den konflikthantering som därmed följer frånpedagogernas sida skiljer sig mycket mellan skolorna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konflikthanteringsmodell.

Din email-adress: