Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 1066 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 2. 2. Traditionella flygbolagens konkurrensstrategier mot lågprisflygbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Bengtson; Jennifer Lundahl-Benedictsson; Sandra Peter; [2018]
  Nyckelord :Flygbranschen; Flygmarknad; Konkurrens; Konkurrensstrategier; Lågprisflygbolag; Service; Traditionella flygbolag;

  Sammanfattning : The study is based on explaining and giving a picture of strategies the traditional airlines use to compete with the low cost airlines. Since the deregulation in 1992 many low cost airlines have established themselves on Europe´s airline market and have taken over large parts of the market. LÄS MER

 3. 3. Arbetslivet och arbetsplatsotrygghet : Individuella erfarenheter av det nya arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hanna Sundström Wallström; Daniel Oscarson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsliv; konkurrens; arbetsplatsotrygghet;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har arbetslivet förändrats med bland annat en minskning av fasta anställningar och en ökning av andra typer av anställningsformer. Tidigare forskning speglar vad som kallas det nya arbetslivet, vilket karaktäriseras av högre arbetsmarknadskonkurrens, krav på ökad flexibilitet och ökad kompentens. LÄS MER

 4. 4. Tomma gator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emelie Sonesson; [2018]
  Nyckelord :City center; Urban Development; trade; vacancies;

  Sammanfattning : Etableringen av köpcentra i Malmö har medfört en ökad konkurrens gentemot handeln i stadskärnan vilket märktes tydligt vid Emporias invigning 2012. Handeln i staden tappade kraft och problem med vakanser uppstod. LÄS MER

 5. 5. Hur bör kvalitet definieras? : En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ludvig Ahlstrand; Thanh Nguyen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; service; effektivitet; konkurrens; kvasimarknad; Borås Stad; offentlig sektor; privat sektor; vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konkurrens.

Din email-adress: