Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 1837 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 2. 2. Traditionella flygbolagens konkurrensstrategier mot lågprisflygbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Bengtson; Jennifer Lundahl-Benedictsson; Sandra Peter; [2018]
  Nyckelord :Flygbranschen; Flygmarknad; Konkurrens; Konkurrensstrategier; Lågprisflygbolag; Service; Traditionella flygbolag;

  Sammanfattning : The study is based on explaining and giving a picture of strategies the traditional airlines use to compete with the low cost airlines. Since the deregulation in 1992 many low cost airlines have established themselves on Europe´s airline market and have taken over large parts of the market. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 4. 4. Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad - Ur byggherrens synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Svensson; Viktoria Salivonik; [2018]
  Nyckelord :Detaljplaneprocessen; Byggherre; planprocessen; Bostadsbyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad – ur byggherrens synvinkel Ämne, kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp
 Författare: Isabelle Svensson & Viktoria Salivonik
 Handledare: Peter Karpestam Nyckelord: Detaljplaneprocessen, byggherre, planprocessen, bostadsbyggande Detta examensarbete handlar om hinder som uppstår i samband med detaljplaneprocessen i Malmö stad. Syftet är att se vilka hinder som byggherrar i Malmö upplever gällande bostadsbyggande. LÄS MER

 5. 5. Är biosimilarer till adalimumab lika effektiva och säkra vid behandling av reumatoid artrit som det biologiska referensläkemedlet adalimumab (Humira)?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Femzén; [2018]
  Nyckelord :Reumatoid artrit; adalimumab; biosimilar;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) r en typ av reumatisk sjukdom dr uttalad inflammation uppstr i flertalet leder tillsammans med smrta och stelhet. Inflammationen uppkommer som resultat av en autoimmun reaktion. I Sverige har ungefr 1 % av befolkningen RA och sjukdomen r 2?3 gnger vanligare hos kvinnor n hos mn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konkurrens.

Din email-adress: