Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 1629 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. Demokratiska Ideal - En fallstudie om folkomröstningen gällande trängselskatten i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Ellinor Alvesson; Philippa Vrachas; [2017-03-08]
  Nyckelord :trängselskatten; folkomröstning; folkinitiativ; deliberativdemokrati; direktdemokrati; konkurrensdemokrati; valdemokrati; vägvalet; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Moderaterna;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som ska visa hur demokratiska ideal kan ta sig i uttryck i partiersställningstagande i ett specifikt fall. Utgångspunkten för uppsatsen är det specifika falletfolkomröstningen angående trängselskatten som genomfördes i Göteborg 2014 och debattenrunt omkring. LÄS MER

 2. 2. Affärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Jigliden-Larsson; Fredrik Schröder; [2017-02-28]
  Nyckelord :Affärsmässighet; Allmänintresse; Turismekonomiska effekter; Självkostnadsprincipen; Effektivitet; Konkurrens; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Kommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende : I förhållande till kommersialiseringen av revisorsprofessionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jeppsson; Charbel Altunkaynak; [2017]
  Nyckelord :Oberoende; kommersialisering; revisorns roll; revisorsprofession;

  Sammanfattning : Revisorns roll är något som med tiden kommit att utvecklats. Från att ha varit en profession där oberoendet är i fokus är det allt vanligare att stora revisionsbyråer också tillhandahåller annan affärsmässig rådgivning vid sidan av den traditionella granskningen. LÄS MER

 4. 4. "Alla har vi varit små" : Om den förändrade relationen mellan oetablerade musikskapare och musikbolag i ett digitaliserat landskap.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mathilda Hansson; Simon Hantoft; Linnéa Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Music creators; music company; music industry; relationship; entrepreneurship; digitization; Musikskapare; musikbolag; musikindustrin; relationer; entreprenörskap; digitalisering;

  Sammanfattning : Med teknologins ständiga framsteg har det uppkommit nya distributions- och produktionsmöjligheter vilket resulterat i en förändring i strukturen inom musikindustrin. Nya inkomstkällor har identifierats, och musikskapare kan agera mer självständigt än tidigare tack vare portabla inspelningsprogram och digitala plattformar såsom Spotify och Soundcloud. LÄS MER

 5. 5. En balansgång mellan morot och piska : En flerfallstudie om att arbeta med provision som huvudsakligt belöningssystem inom mäklarbranschen. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carl-Johan Herslow; Mattias Åberg; [2017]
  Nyckelord :Provision; belöningssystem; mäklarbranschen; ekonomistyrning; styrmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning handlar om att påverka och styra en organisation mot uppsatta mål för en viss period. Det finns olika styrmedel för att lyckas styra en verksamhet och de burkar delas in i formella, informella och organisationsstruktur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konkurrens.

Din email-adress: