Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 1613 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. "Alla har vi varit små" : Om den förändrade relationen mellan oetablerade musikskapare och musikbolag i ett digitaliserat landskap.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mathilda Hansson; Simon Hantoft; Linnéa Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Music creators; music company; music industry; relationship; entrepreneurship; digitization; Musikskapare; musikbolag; musikindustrin; relationer; entreprenörskap; digitalisering;

  Sammanfattning : Med teknologins ständiga framsteg har det uppkommit nya distributions- och produktionsmöjligheter vilket resulterat i en förändring i strukturen inom musikindustrin. Nya inkomstkällor har identifierats, och musikskapare kan agera mer självständigt än tidigare tack vare portabla inspelningsprogram och digitala plattformar såsom Spotify och Soundcloud. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensbegränsande samarbeten - Varför förbjuda vertikala avtal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Söderström; [2017]
  Nyckelord :konkurrensbegränsande samarbeten; Konkurrensrätt; vertikala samarbetsavtal; Law and Political Science; competition law; vertical agreements; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European competition law does as well as the national law promote an effective competition. To achieve this, it is important to take actions against anticompetitive cooperation both within countries and between member states in the EU. LÄS MER

 3. 3. Är konkurrensen på läkemedelsmarknaden smittad av läkemedelspatent? - En analys av originaltillverkarnas strategier för att undvika konkurrensen på den europeiska läkemedelsmarknaden, framförallt evergreening.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Rangnitt; [2017]
  Nyckelord :läkemedelspatent; Patent; konkurrensrätt; eu; astradomen; evergreening; FEUF; originaltillverkare; generikatillverkare; genetiska läkemedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har många läkemedelspatent löpt ut vilket har påverkat den europeiska läkemedelssektorn kraftigt. Att läkemedelsutvecklingen fortlöper är essentiell för de europeiska invånarna, då det genererar säkra och innovativa läkemedel som möjliggör ett allmänt välmående. LÄS MER

 4. 4. If you book on your own, you travel on your own

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Miccis Lilliefelth; Lovisa Borssén Myrén; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; resebyråer; personlig service; konkurrens; kundmedverkan och sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur resebyråer möter konsumenters behov i det digitala samhället som präglas av en hård konkurrens. Vi vill också klargöra hur resebyråer konkurrerar i en ny konkurrensmiljö. LÄS MER

 5. 5. Kriget förs någon annanstans : En studie kring coopetition i Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Norrman; Paula Sahlin; [2017]
  Nyckelord :Coopetition; Cooperation; Competition; Sustainability; Real estate sector; Coopetition; Samarbete; Konkurrens; Hållbarhet; Fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Konkurrens och samarbete kan ses som kontraster. Men teorin coopetition menar att dessa kan ske simultant. Studiens syfte är att utöka coopetition-fältet genom att undersöka ett branschforum och hur samarbete och konkurrens kring hållbarhet upplevs av konkurrerande fastighetsbolag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konkurrens.

Din email-adress: