Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 1600 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. Konkurrensbegränsande samarbeten - Varför förbjuda vertikala avtal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Söderström; [2017]
  Nyckelord :konkurrensbegränsande samarbeten; Konkurrensrätt; vertikala samarbetsavtal; Law and Political Science; competition law; vertical agreements; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den europiska konkurrensrätten bygger liksom den nationella på främjandet av en effektiv konkurrens. För att lyckas uppnå detta är det viktigt att bekämpa konkurrensbegränsande samarbeten både inom länder och mellan EU:s medlemsstater. LÄS MER

 2. 2. Är konkurrensen på läkemedelsmarknaden smittad av läkemedelspatent? - En analys av originaltillverkarnas strategier för att undvika konkurrensen på den europeiska läkemedelsmarknaden, framförallt evergreening.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Rangnitt; [2017]
  Nyckelord :läkemedelspatent; Patent; konkurrensrätt; eu; astradomen; evergreening; FEUF; originaltillverkare; generikatillverkare; genetiska läkemedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har många läkemedelspatent löpt ut vilket har påverkat den europeiska läkemedelssektorn kraftigt. Att läkemedelsutvecklingen fortlöper är essentiell för de europeiska invånarna, då det genererar säkra och innovativa läkemedel som möjliggör ett allmänt välmående. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesrättslig konsumtion - En analys av inskränkningar i varumärkesrättsinnehavarens en-samrätt vid parallellimport.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kristina Christensen; [2017]
  Nyckelord :VmDir; Nyckelord: regional konsumtion; förs ut på marknad; samtycke; ensamrätt; fri rörlig-het för varor; fri konkurrens; inre marknad; EU; konsumtionsprincip. Keywords: Community exhaustion; Trade marks Directive; placed on the market; consent; exclusive right; free movement of goods; effetive competition; common market; principle of exhaustion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Min uppsats syftar till att analysera inskränkningar i varumärkesrättslig ensamrätt, där import av de varumärkesskyddade varorna är tillåten mellan medlemsstater utan att rättsinnehavarens tillstånd anskaffas. Den varumärkesrättsliga ensamrätten konsumeras när rättsinnehavaren för ut varan på marknaden själv eller med innehavarens samtycke. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringen av mathandeln En studie om konkurrens inom mathandelsbranschen på internet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Albin Westerlund; Christian Wickerström; [2016-10-14]
  Nyckelord :e-handel; konkurrens; mathandel; internet;

  Sammanfattning : Internet has made it possible for new business models to be created and also made it possible for the existing ones to change. One of the business models that the internet has revolutionized is food trade. Food trade on the internet is increasing continuously. LÄS MER

 5. 5. Identifying firm-level costs in District Heating when firms can endogenously exploit variation in competitive intensity across product markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Hiramsson; Fredrik Nihlmark; [2016-06-30]
  Nyckelord :Competition; District heating; Price regulation; Strategic behavior; Cost allocation; Matching algorithm.;

  Sammanfattning : Den svenska fjärrvärmemarknaden avreglerades år 1996 och sedan desshar det pågått en diskussion huruvida prisreglering skall återinföras ellerinte. Ett av problemen för beslutsfattare är att de har saknat viktigaekonomiska värden så som trovärdig kostnadsdata på bolagsnivå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konkurrens.

Din email-adress: