Sökning: "konst psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden konst psykologi.

 1. 1. FLÖDESSKRIFT SOM METOD FÖR KOMPOSITION OCH IMPROVISATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Lillvik; [2016-09-30]
  Nyckelord :Flödesskrift; Improvisation; Komposition;

  Sammanfattning : Mitt arbete beskriver arbetssättet för en av mina kompositioner. Det är en fallstudie, där mitt eget konstnärskap förklaras och reflekteras. Jag blandar in psykologi, konst och musik på ett sätt som blir nytt för mig och som kan förklara hur denna komposition kom till. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Good; [2016]
  Nyckelord :ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. LÄS MER

 3. 3. Korrelation mellan forskares och elevers syn på framgångsfaktorer för lärande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Strand; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; elever; Forskningsöversikt; Framgångsfaktorer; Lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Förväntat kunskapsbidrag Det finns en hel del forskning gällande lärandets konst och i dessa tider, med sjunkande PISA-resultat, vänder man sig gärna till forskningen för att finna metoder att förbättra elevernas resultat. I forskningen presenteras ett flertal faktorer som ska vara bra för elevernas lärande. LÄS MER

 4. 4. Med kroppen som spegel : tatueringen som dokument

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kristina Sundberg; [2015]
  Nyckelord :Documentation; Identity Philosophical concept Identity Psychology ; Memory; Image analysis; Tattooing; Dokumentation; Identitet filosofi Identitet psykologi ; Minnet; Bildanalys konst ; Tatuering;

  Sammanfattning : This master’s thesis has the intent of showing that the tattoo can be regarded as an individuals document according to prevailing notions in archival science. Suzanne Briets definition of the concept of document is used in this thesis as a widening definition, a document does not have to presented in a defined form, it is only required to represent an object or intellectual phenomenon and to be informative. LÄS MER

 5. 5. Gotik, rock och genus : En intermedial studie om den gotiska litteraturens inverkan på tre av rockgruppen The Cures musikvideor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Johanna Burell; [2014]
  Nyckelord :Litteratur; gotik; genus; The Cure; musikvideo; intermedialitet; psykoanalys; queer; blickteori; semiotisk bildanalys; transformation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka litterära gotiska motiv och begrepp som rockbandet The Cure använder sig av i sin visuella estetik, närmare bestämt i tre av deras musikvideor: "Charlotte Sometimes (1981), "The Lovecats" (1983) och "Lullaby" (1989). Analysen och undersökningen utgår från teorier kring semiotisk bildanalys samt ett intermedialt perspektiv där det tidigare skrivna ordet transformeras till visuella bilder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konst psykologi.

Din email-adress: