Sökning: "konst"

Visar resultat 1 - 5 av 971 uppsatser innehållade ordet konst.

 1. 1. Avenyn genom öronen En ljudorienterad studie av genus och andra maktordningar på Göteborgs paradgata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Gatenheim; [2018-01-30]
  Nyckelord :ljud; genus; ålder; funktionalitet; sexualitet; heteronormativitet; vithet; antropocentrism; speciesism; kapitalism; gentrifiering; Göteborg; Götaplatsen; Avenyn; deltagande observation; intraaktion; konst; HSP;

  Sammanfattning : In this essay, the exploration of sound has been given a central position in participant observation. The issue is to investigate how power relations, normativity, marginalization and the making of space are performed on Avenyn and Götaplatsen in the urban center of Gothenburg. LÄS MER

 2. 2. Digital teknik och digital teknikanvändning : Diskursiva perspektiv på vårdnadshavares förhållanden, erfarenheter och förväntningar i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Bergdahl; Caroline Enberg; [2018]
  Nyckelord :Digital technology; Preschool; Social Constructionism; Guardians perspective; Digital teknik; Förskola; Socialkonstruktionism; Vårdnadshavares perspektiv;

  Sammanfattning : Studien utgick från vårdnadshavares konstruktioner av digital teknik och digital teknik­användning. Syftet med studien var att synliggöra hur vårdnadshavare konstruerar den digitala tekniken som omger dem och deras barn i vardagen samtidigt som de själva konstrueras av samhället. LÄS MER

 3. 3. Du måste ta för dig! : En studie om förskollärares tankar gällande inåtvända beteenden hos barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nina Nazem; Elin Markström; [2018]
  Nyckelord :barn; förskollärare; intervjuer; inåtvända beteenden; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa förskollärares tankar, erfarenheter och uppfattningar gällande inåtvända beteenden hos barn i förskolan. Kategoriskt och relationellt perspektiv samt dilemmaperspektiv tillämpades som teoretiska utgångspunkter i studien. LÄS MER

 4. 4. "Naturen måste vi ha för annars kan vi dö" : Vad händer i interaktionen och kommunikationen mellan förskollärare och barn under naturvetenskapliga aktiviteter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Engquist-Bolander; Sarah Lundström; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap i förskolan; Förskollärare; Interaktion; Kommunikation; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att synliggöra den naturvetenskapliga kommunikationens karaktär i interaktionen mellan förskollärare och barn. I bakgrunden beskrivs naturvetenskapens innebörd i förskolan samt betydelsen av förskollärares kompetens och förhållningssätt för barns naturvetenskapliga lärande. LÄS MER

 5. 5. Stora barngrupper i förskolan : pedagogernas reflektioner i arbetet med att forma en god läromiljö i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mari Utter; [2018]
  Nyckelord :preschool; the quality of preschool; pedagogue s approach; large children s groups; safety; förskola; kvalitén i förskola; pedagogernas förhållningsätt; stora barngrupper; tryggheten;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora barngrupper. Jag ville få en klarhet i hur pedagogerna förhåller sig till, och upplever arbetet med att tillgodose barns utveckling och lärande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konst.

Din email-adress: