Sökning: "konst"

Visar resultat 1 - 5 av 813 uppsatser innehållade ordet konst.

 1. 1. Den besjälade naturen – naturpoesi och landskapsmåleri i 1890-talets Sverige. Symbolism och naturromantik hos Gustaf Fröding och prins Eugen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Birte Bruchmüller; [2017-01-27]
  Nyckelord :anti-naturalistisk; symbolism; naturromantik; sammanslagning av konstarter; naturmotiv i svensk 1890-talets konst; naturpoesi; landskapsmåleri; Gustaf Fröding; prins Eugen; franskinfluerad modernism; 1890-talets estetik i Sverige Frankrike; Verner von Heidenstams och Richard Berghs manifest;

  Sammanfattning : The following thesis deals with the motif of nature and landscape within Swedish poetry and visual arts in the 1890s. The aesthetic change at the end of the 1880s towards a style, which more and more sought the opposition to naturalism and realism, serves as the starting point in my thesis. LÄS MER

 2. 2. Lev ett grönt år med ICA och surfa Com Hem style : En kvalitativ studie om hur Com Hem och ICA förmedlar innehållet i TV-reklamen till TV-tittaren

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Abian Hirsi; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; marknadskommunikation; reklam; comhem; ica;

  Sammanfattning : Television advertising has many different tasks. Some aims primarily to entertain while some companies use TV advertising to promote their brand and products. However, television advertising may be misleading. The message of the TV commercial konsekvent disappears with all the content in a TV commercial. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation och pedagogisk dokumentation : Grunden till det systematiska kvalitetsarbetet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marie Eliasson; Karolina Lidström; [2017]
  Nyckelord :Dokumentation; förskola; kvalitet; pedagogisk dokumentation; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa fördjupad förståelse för relationen mellandokumentation, pedagogisk dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolanspraktik. Studien, som är av kvalitativ karaktär, har genomförts i tre olika förskolor somarbetar med dokumentation, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. LÄS MER

 4. 4. Glömskans moln : En kvalitativ studie om hur bilder kan användas som komplement till tal och skrift vid kognitiv svikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Kim Warnicke; [2017]
  Nyckelord :Kognitiv svikt; kommunikation; samtal med bilder; handläggare;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar tre utredande biståndshandläggares upplevelser av att använda sig av en metod som framtagits av forskningsinstitutet Nestor. Syftet med studien är att undersöka om bilder som kommunikationsverktyg kan tänkas hjälpa biståndshandläggare i kommunikationen med personer som lider av kognitiv svikt. LÄS MER

 5. 5. Varför blir det så känsligt? : Om ansvar och profession inom förskolans arbetslag utifrån ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Cinber; Elin Juuso; [2017]
  Nyckelord :Ansvar; arbetslag; förskollärare; maktperspektiv; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur förskollärarens förtydligade ansvar och uppdrag hanteras inom förskolans arbetslag genom att utifrån ett maktperspektiv analysera en kommuns interna rapport kring ansvarsfördelning i förskolans arbetslag. Examensarbetet behandlar de mekanismer som påverkar ansvarsfördelning och professionssträvanden inom förskolans arbetslag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konst.

Din email-adress: