Sökning: "konstitutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet konstitutionen.

 1. 1. Frihet utan rättigheter? : En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Niusha Khanmohammadi; [2018]
  Nyckelord :Human rights; Legal pluralism; Lebanon; Family law; Women’s rights; CEDAW; Gender perspective; Mänskliga rättigheter; Rättslig pluralism; Libanon; Kvinnors rättigheter; CEDAW; Genusperspektiv.;

  Sammanfattning : With Legal pluralism, a state has more than one legal system in which rights can be attributed to citizens through private or religious actors. Lebanon has established religious family law through the constitutional charter, in which personal status is delegated to the country’s different confessions to govern. LÄS MER

 2. 2. Trade unions' freedom of association in Cambodia - A study on the Trade Union Law and its possible implications on trade unions in the Cambodian garment industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Ski; [2017]
  Nyckelord :Cambodia; Trade Union Law; freedom of association; organisational autonomy; garment industry; ILO Convention No. 87.; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera Fackföreningslagen och dess potentiella konsekvenser för fackföreningars föreningsfrihet i den kambodjanska textilindustrin. Utöver detta analyseras lagen i förhållande till redan befintlig nationell lagstiftning samt i relation till internationell rätt rörande föreningsfrihet. LÄS MER

 3. 3. Revideringen av Transfer Pricing Guidelines och betydelsen för svensk skatterätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Henrik Svensson; [2016]
  Nyckelord :OECD; the arm’s length principle; double taxation convention; transfer pricing; Transfer Pricing Guidelines; BEPS action 8-10; correction rule; the principle of legality; the principle of precaution.; OECD; armlängdsprincipen; dubbelbeskattningsavtal; internprissättning; Transfer Pricing Guidelines; BEPS action 8-10; korrigeringsregeln; legalitetsprincipen; försiktighetsprincipen.;

  Sammanfattning : I vertikalt integrerade koncerner finns risk att företagens interna prissättning vid transaktioneravviker från hur oberoende företag hade handlat i en jämförbar situation. OECD har undermånga år tagit fram olika riktlinjer i exempelvis Transfer Pricing Guidelines (TPG) vilka ärtill för att hjälpa företag och skattemyndigheter att fastställa korrekta priser på internatransaktioner. LÄS MER

 4. 4. Har Polen blivit tystare? I så fall varför?: En studie kring en institutions ansvar i upprätthållande av demokrati och yttrandefrihet.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Schmitz; Malin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :demokrati; yttrandefrihet; Polen; inskränkning av demokratiska rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns flera demokratier idag som kritiserats för att ta steg bakåt när det gäller demokratiska rättigheter så som yttrandefrihet, Polen är ett sådant land. Genom undersökningen är målet att besvara forskningsfrågan: Vad är det som gör ett demokratiskt land som Polen kan överge vissa demokratiska rättigheter och där med utöva förtryck mot yttrandefrihet och pressfrihet? I huvudsak har vi fokuserat på att finna institutioner som inte fungerar för att upprätthålla demokratiska rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Konkret normkontroll som garant för konstitutionalismen : En komparativrättslig studie av den konkreta normkontrollen i Sverige och i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Selma Golubic; Felinda Wennerberg; [2015]
  Nyckelord :offentlig rätt; konstitutionalism; normprövning; lagprövning; Sverige; Bosnien och Hercegovina; constitutional law; constitutional court; författningsdomstol; Dayton Peace Agreemen;

  Sammanfattning : I Europa finns det flertal exempel på länder där den politiska makten utnyttjat sin maktposition, vilket har resulterat i ett lidande för befolkningen. Många länder och dess medborgare har varit utsatta för diktaturstyre, maktmissbruk och kränkningar av mänskliga rättigheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konstitutionen.

Din email-adress: