Sökning: "konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet konstruktivism.

 1. 1. Det uppmärksammade barnomhändertagandet : En kvalitativ innehållsanalys av hur svenska medier framställer omhändertagande av barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Olsson; Alexandra Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Social constructionism; Media; Child Protective Services; Compulsory care; Socialtjänsten; Social konstruktivism; Tvångsvård; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how newspapers construct the image of childcare in Sweden. To be more specific the aim was to explore and understand how media describes the work that social services are doing when they investigate the need of childcare or decide to emancipate a child from their parents. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser, det tror jag är viktigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Mundt-Petersen; Elinor Wallén; [2017]
  Nyckelord :naturvetenskap; förskola; natural sience; lärande; miljö; natur; utomhuspedagogik; ämneskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte grundar sig i att skapa fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med och skapar förståelse för naturvetenskap i vardagen i förskolan. Utförd studie är baserad på semistrukturerade kvalitativa intervjuer av tre förskollärare från en naturvetenskap-och teknikprofilerad förskola i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Appliceringen av undervisningsverktyg på gamla, respektive moderna konflikter

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Långström Persson; [2017]
  Nyckelord :Undervisningsverktyg realism liberalism konstruktivism internationella relationer konflikter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Vi jobbar väldigt inkluderande här" En studie om barnfattigdom inom fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrice Järnsveden; Kristofer Gniot; [2017]
  Nyckelord :barnfattigdom; fritidshem; inkludering; kapital; pedagoger; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att synliggöra några av de tillvägagångssätt som pedagoger inom fritidshemsverksamheten använder för att bemöta och inkludera elever som lever i ekonomisk utsatthet. Vi undersöker även hur barnfattigdom kan ta sig uttryck inom fritidshemsverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Samhället, sanningen och individen - Beröringspunkter mellan två modernitetskritiska röster

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Stattin; [2017]
  Nyckelord :konservatism; postmodernism; modernism; Oakeshott; Lyotard; Butler; Foucault; subjekt; konstruktivism; pluralism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modernitetens två främsta kritiker är konservatismen och postmodernismen. Tidigare forskning visar på att dessa idétraditioner har flertalet beröringspunkter, framför allt i form av vissa konstruktivistiska och pluralistiska aspekter samt en specifik syn på subjektet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konstruktivism.

Din email-adress: