Sökning: "konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet konstruktivism.

 1. 1. Hur får vi energi? : En kvalitativ semistruktuerad intervjustudie om barns uppfattningar kring kroppens energiprocesser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anja Rantamäki; [2018]
  Nyckelord :Chemistry; energy; food; preschool; perceptions; science; Energi; förskola; förskoleklass; kemi; mat; naturvetenskap; tankar; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att studera vilka tankar förskolebarn i åldern mellan 5-6 år har om energiprocesser kopplat till människokroppen. Metoden var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie som genomfördes på en förskola samt i en förskoleklass. Teoretiska utgångspunkten var social konstruktivism. LÄS MER

 2. 2. "De två vetoländerna står i skamvrån" : En diskursanalys av tryckt svensk nyhetsmedias rapportering om FN:s säkerhetsråd under februari 2012 och december 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Söderbäck; [2018]
  Nyckelord :FN:s säkerhetsråd; legitimitet; konstruktivism; Syrien-konflikten;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera hur tryckt svensk nyhetsmedia skriver om FN:s säkerhetsråd, med utgångspunkt i två kritiska tillfällen då två av de permanenta medlemsstaterna använt sig av vetomakten för att rösta nej till resolutioner. Ett mer preciserat syfte är att studera hur svensk tryckt nyhetsmedias rapportering framställer säkerhetsrådets legitimitet. LÄS MER

 3. 3. Det uppmärksammade barnomhändertagandet : En kvalitativ innehållsanalys av hur svenska medier framställer omhändertagande av barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Olsson; Alexandra Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Social constructionism; Media; Child Protective Services; Compulsory care; Socialtjänsten; Social konstruktivism; Tvångsvård; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how newspapers construct the image of childcare in Sweden. To be more specific the aim was to explore and understand how media describes the work that social services are doing when they investigate the need of childcare or decide to emancipate a child from their parents. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser, det tror jag är viktigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Mundt-Petersen; Elinor Wallén; [2017]
  Nyckelord :naturvetenskap; förskola; natural sience; lärande; miljö; natur; utomhuspedagogik; ämneskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte grundar sig i att skapa fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med och skapar förståelse för naturvetenskap i vardagen i förskolan. Utförd studie är baserad på semistrukturerade kvalitativa intervjuer av tre förskollärare från en naturvetenskap-och teknikprofilerad förskola i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Appliceringen av undervisningsverktyg på gamla, respektive moderna konflikter

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Långström Persson; [2017]
  Nyckelord :Undervisningsverktyg realism liberalism konstruktivism internationella relationer konflikter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konstruktivism.

Din email-adress: