Sökning: "konsult definition"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden konsult definition.

 1. 1. Från jämställdhetsarbete till mångfaldsarbete. - En fallstudie av jämställdhets- och mångfaldsarbete i en kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :mångfaldsplan; jämställdhetsplan; mångfaldsarbete; mångfald; jämställdhet; jämställdhetsarbete; fallstudie; diskursanalys; kommun; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är vanligt att bedriva ett mångfaldsarbete i organisationer idag, men dess omfattning och definition är ofta otydlig. Jämställdhetsarbetet tenderar att läggas till som en del i mångfaldsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Controllerns användning av affärssystem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Haavik; Sandra Sevholt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för vilken användning controllern har avaffärssystemet i utförande av sina arbetsuppgifter. Litteratur som samlats in genomtidigare studier visar hur begreppet controller har utvecklats sedan införandet på 60-talet och vilket ansvar en controller har i företaget. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsbegränsningar i kommersiella konsultuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Olsson; [2014]
  Nyckelord :ansvarsbegränsning; friskrivning; KPMG-domen; avtalsfrihet; 36 § AvtL; konsultansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Friskrivningsklausuler är vanligt förekommande i kommersiella avtal och fungerar som en avtalad riskfördelning mellan parterna. Rätten att använda friskrivningsklausuler följer av principen om avtalsfrihet. Genom att upprätta friskrivningsklausuler kan parterna frångå de dispositiva regler som gäller för avtalsförhållandet. LÄS MER

 4. 4. Att Dela på HRM : Human Resource Management mellan Bemanningsföretag, Kundorganisation och Konsult

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Emilia Jonsson; Christopher Van Zant; [2012]
  Nyckelord :HRM; atypical employment; staffing agencies; three-way relationship and strategy; HRM; atypiska anställningsförhållanden; bemanningsföretag; trepartsförhållande och strategi;

  Sammanfattning : Background and Problem definition: Atypical employment is something that has becomeincreasingly common in recent decades, these are defined as positions where no relationship is of thetraditional type in which the employee has a long term relationship with the employer and where hecarries out his work at the premises of the employer. These atypical employments can take variousforms, it can be fixed term contracts, project work or jobs in employment agencies and so on. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och motivation inom bemanningsbranschen : Konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet hos konsulter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Christoffer Rönnqvist; Alice Schmuck; [2012]
  Nyckelord :Yttre motivation; Inre motivation; Ledarskap; Feedback; Organizational Behavior Management; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : ABSTRAKTTitel: Ledarskap och motivation inom bemanningsbranschen - Konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet hos konsulterNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Christoffer Rönnqvist och Alice SchmuckHandledare: Maria Fregidou MalamaDatum: 2012-06-14Syfte: Genom att vara anställd hos bemanningsföretag befinner man sig i en trepartsrelation som består av en själv, konsultchefen och kundföretaget. Detta innebär att konsultchefer kan ha det svårt att motivera sina konsulter, eftersom de utför sitt arbete på olika platser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsult definition.

Din email-adress: