Sökning: "konsult definition"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konsult definition.

 1. 1. Kodmått som indikation på brister i underhållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jonas Modling; [2017]
  Nyckelord :kodmått underhållbarhet refaktorering intervju kvalitet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker sambandet mellan kodmåtten cyklomatisk komplexitet, antalet metoder i en klass och djup i arvshierarkin och de faktiska anledningarna till att en kodbas blev grundligt refaktorerad. Man har länge försökt använda kodmått som indikationer på hur mycket ansträngning som krävs för att förändra en kodbas när nya krav framkommer. LÄS MER

 2. 2. Success factors for profitable dairy farming : a qualitative study on Gotland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Olsson; [2017]
  Nyckelord :dairy farming; profitability; management; success factors;

  Sammanfattning : The global dairy market is affecting the Swedish dairy business and the milk price is fluctuating for Swedish dairy farmers. The farmers in Sweden can do little to affect the milk price and instead their ability to manage costs at the farm determine their possibility to stay in business, and this ability varies among farmers. LÄS MER

 3. 3. Från jämställdhetsarbete till mångfaldsarbete. - En fallstudie av jämställdhets- och mångfaldsarbete i en kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :mångfaldsplan; jämställdhetsplan; mångfaldsarbete; mångfald; jämställdhet; jämställdhetsarbete; fallstudie; diskursanalys; kommun; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är vanligt att bedriva ett mångfaldsarbete i organisationer idag, men dess omfattning och definition är ofta otydlig. Jämställdhetsarbetet tenderar att läggas till som en del i mångfaldsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsbegränsningar i kommersiella konsultuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Olsson; [2014]
  Nyckelord :ansvarsbegränsning; friskrivning; KPMG-domen; avtalsfrihet; 36 § AvtL; konsultansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Friskrivningsklausuler är vanligt förekommande i kommersiella avtal och fungerar som en avtalad riskfördelning mellan parterna. Rätten att använda friskrivningsklausuler följer av principen om avtalsfrihet. Genom att upprätta friskrivningsklausuler kan parterna frångå de dispositiva regler som gäller för avtalsförhållandet. LÄS MER

 5. 5. Den svenska managementkonsultbranschen ochvikten av att skapa förtroende i samspeletmellan konsult och klient : - En fallstudie av Reforce International AB

  M1-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Camilla Vestlinder; Karin Olofsdotter; [2011]
  Nyckelord :Management Consultant; The Swedish Management Consulting Industry; Positioning Strategies; Trust; reforce; Managementkonsult; den svenska managementkonsultmarknaden; positioneringsstrategier; förtroende Reforce;

  Sammanfattning : Begreppet managementkonsult har visat sig vara diffust och vad professionen innebär ärsvårt att definiera. Det faktum att managementkonsulter i princip säljer ett löfte om vadde ska leverera gör att förmågan att inge förtroende är en viktig egenskap hos en konsult. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsult definition.

Din email-adress: