Sökning: "konsult definition"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden konsult definition.

 1. 1. Kodmått som indikation på brister i underhållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jonas Modling; [2017]
  Nyckelord :kodmått underhållbarhet refaktorering intervju kvalitet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker sambandet mellan kodmåtten cyklomatisk komplexitet, antalet metoder i en klass och djup i arvshierarkin och de faktiska anledningarna till att en kodbas blev grundligt refaktorerad. Man har länge försökt använda kodmått som indikationer på hur mycket ansträngning som krävs för att förändra en kodbas när nya krav framkommer. LÄS MER

 2. 2. Controllerns användning av affärssystem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Haavik; Sandra Sevholt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för vilken användning controllern har avaffärssystemet i utförande av sina arbetsuppgifter. Litteratur som samlats in genomtidigare studier visar hur begreppet controller har utvecklats sedan införandet på 60-talet och vilket ansvar en controller har i företaget. LÄS MER

 3. 3. Från jämställdhetsarbete till mångfaldsarbete. - En fallstudie av jämställdhets- och mångfaldsarbete i en kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :mångfaldsplan; jämställdhetsplan; mångfaldsarbete; mångfald; jämställdhet; jämställdhetsarbete; fallstudie; diskursanalys; kommun; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är vanligt att bedriva ett mångfaldsarbete i organisationer idag, men dess omfattning och definition är ofta otydlig. Jämställdhetsarbetet tenderar att läggas till som en del i mångfaldsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsbegränsningar i kommersiella konsultuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Olsson; [2014]
  Nyckelord :ansvarsbegränsning; friskrivning; KPMG-domen; avtalsfrihet; 36 § AvtL; konsultansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Friskrivningsklausuler är vanligt förekommande i kommersiella avtal och fungerar som en avtalad riskfördelning mellan parterna. Rätten att använda friskrivningsklausuler följer av principen om avtalsfrihet. Genom att upprätta friskrivningsklausuler kan parterna frångå de dispositiva regler som gäller för avtalsförhållandet. LÄS MER

 5. 5. Att Dela på HRM : Human Resource Management mellan Bemanningsföretag, Kundorganisation och Konsult

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Emilia Jonsson; Christopher Van Zant; [2012]
  Nyckelord :HRM; atypical employment; staffing agencies; three-way relationship and strategy; HRM; atypiska anställningsförhållanden; bemanningsföretag; trepartsförhållande och strategi;

  Sammanfattning : Background and Problem definition: Atypical employment is something that has becomeincreasingly common in recent decades, these are defined as positions where no relationship is of thetraditional type in which the employee has a long term relationship with the employer and where hecarries out his work at the premises of the employer. These atypical employments can take variousforms, it can be fixed term contracts, project work or jobs in employment agencies and so on. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsult definition.

Din email-adress: