Sökning: "konsulter problem"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden konsulter problem.

 1. 1. Business Intelligence & Analytic-applikationers påverkan på strategisk styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Manne Sirén Florén; Mikael Thomassen; [2018-06-08]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; BI; analytics; Levers of Control; Balans; strategisk styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2000-talet har präglats av digitaliseringens framfart och berört företag genom snabba förändringar och teknikutveckling. Business Intelligence & Analytics-applikationer används av organisationer i deras strategiska styrning och beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenmodellering i Kärrgruvan med klimatanpassning för ett hållbart dagvattensystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Dagvatten; Modellering; Kärrgruvan; Hållbart Dagvattensystem; Hållbart; SWMM; Mike Urban;

  Sammanfattning : För att avleda vattenmassor som bildas från nederbörd har dagvattensystem konstruerats i vårt samhälle. Dessa system är byggda efter rådande förhållandena vilket betyder att ledningarna kan bli underdimensionerade om regneventen blir större i framtiden vilket de uppskattas göra på grund av klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Tidig entreprenörsinvolvering: Samverkan i projekteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Nilsson; Louise Tallberg; [2018]
  Nyckelord :Early contractor involvement; upphandling; byggentreprenad; projektering; management; process; samverkan; Västlänken;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Early Contractor Involvement (ECI) som är en ny samverkansmetod vilken är avsedd att hantera komplexiteten i samhället och handskas med problematiken inom den svenska byggindustrin. ECI syftar främst till involvering och användning av entreprenörens expertkunskaper i projekteringen för projektet. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan konsulter och entreprenörer i totalentreprenader : Hur väljer entreprenören konsiult?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Lisa Rydén; Axel Lönnelid; [2018]
  Nyckelord :Consultant; Cooperation; Communication; Design and build contract; Entrepreneur; Procurement; Projection; Tender; Anbud; Entreprenör; Kommunikation; Konsult; Projektering; Samarbete; Totalentreprenad; Upphandling;

  Sammanfattning : Stockholm växer och infrastrukturen byggs ut. Infrastrukturprojekten upphandlas allt mer som totalentreprenader vilket ställer höga krav på att samarbetet mellan entreprenörer och konsulter fungerar bra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsulter problem.

Din email-adress: