Sökning: "konsulter problem"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden konsulter problem.

 1. 1. Business Intelligence & Analytic-applikationers påverkan på strategisk styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Manne Sirén Florén; Mikael Thomassen; [2018-06-08]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; BI; analytics; Levers of Control; Balans; strategisk styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2000-talet har präglats av digitaliseringens framfart och berört företag genom snabba förändringar och teknikutveckling. Business Intelligence & Analytics-applikationer används av organisationer i deras strategiska styrning och beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenmodellering i Kärrgruvan med klimatanpassning för ett hållbart dagvattensystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Dagvatten; Modellering; Kärrgruvan; Hållbart Dagvattensystem; Hållbart; SWMM; Mike Urban;

  Sammanfattning : För att avleda vattenmassor som bildas från nederbörd har dagvattensystem konstruerats i vårt samhälle. Dessa system är byggda efter rådande förhållandena vilket betyder att ledningarna kan bli underdimensionerade om regneventen blir större i framtiden vilket de uppskattas göra på grund av klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Tidig entreprenörsinvolvering: Samverkan i projekteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Nilsson; Louise Tallberg; [2018]
  Nyckelord :Early contractor involvement; upphandling; byggentreprenad; projektering; management; process; samverkan; Västlänken;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Early Contractor Involvement (ECI) som är en ny samverkansmetod vilken är avsedd att hantera komplexiteten i samhället och handskas med problematiken inom den svenska byggindustrin. ECI syftar främst till involvering och användning av entreprenörens expertkunskaper i projekteringen för projektet. LÄS MER

 5. 5. Implementering av IFRS 15 : Ur tre IFRS-redovisande företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellen Johansson; Jaganeh Sadr Aazam Noori; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; implementation of IFRS 15; revenue standard; Implementering; IFRS 15; implementering av IFRS 15; faktorer; intäktsstandard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den 1 januari 2018 trädde den nya intäktsstandarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder i kraft. Alla företag som redovisar enligt IFRS och är verksamma inom EU måste därmed anpassa sin redovisning efter den. Standarden anses komplex då den innebär ett nytt synsätt på intäktsredovisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsulter problem.

Din email-adress: