Sökning: "konsulter problem"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden konsulter problem.

 1. 1. Konsultmäklare inom offentlig upphandling : Konstlat upplägg eller effektivisering av offentliga medel?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :David Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig upphandling Konsultmäklare;

  Sammanfattning : Upphandling är i dagsläget mer aktuellt än någonsin. Den 1 januari 2017 trädde de reviderade lagarna om upphandling kraft,vilket lett till att en del problem försvunnit och en del nya har uppkommit. Lagarna ska reglera köpen för alla de upphandlingspliktiga inköp som det offentliga gör. LÄS MER

 2. 2. Tidregistrering med hjälp av digital positionering : Att underlätta tidrapportering för konsulter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johan Brunlöf; Johan Wilander; [2017]
  Nyckelord :Time report; time registration; artifact; mobile development; Action Design Research; ADR; Tidrapportering; tidregistrering; artefakt; mobilutveckling; Action Design Research; ADR;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om tidrapportering för konsulter och hur den kan kunna underlättas. Tidrapportering är ett måste för alla personer som arbetar i konsultbranschen. I dagens samhälle finns det problem med tidrapportering då anställda anser att det är ansträngande och ser det som extra arbete. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av risk för belastningsskador i arbetsmiljön bland IT-personal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Sundell; [2017]
  Nyckelord :Datorarbete; belastning; ergonomi; arbetsskador; datormiljö; IT; musarm; gamnacke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir alltmer stillasittande i vårt arbete idag och arbets – och belastningsskador är ett växande problem. Alltfler arbetar största delen av sin tid framför en dator vilket ofta kan leda till monotona rörelser och felaktiga arbetsställningar. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikationsstrategi i bemanningsföretag : En kvalitativ studie om hur konsulter och konsultchef uppfattar att kommunicera genom digitala verksamhetsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tommy Gustavsson; Daniel Zuniga; [2017]
  Nyckelord :Informationslogistik;

  Sammanfattning : Studien är genomförd i en fallverksamhet som är verksam inom bemanningsbranschen. Studien är ett examensarbete utfört av studenter på Linnéuniversitetets program för informationslogistik under vårterminen 2017. Den här studien har undersökt hur konsulter uppfattar att kommunicera via ett digitalt verksamhetsstöd med konsultchef. LÄS MER

 5. 5. Change management - New Ways of Working

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Philip Feng; [2017]
  Nyckelord :New Ways of Working; Activity Based Workplace; Change Management; Nytt Arbetssätt; Aktivitetsbaserat kontor; Förändringsledarskap;

  Sammanfattning : Many organisations have moved into an activity based workplace (ABW), and this have led to great changes for the employees’ ways of working. The workplace is supposed to provide with different workstations/environments for the employees, where they can choose the environment that best suits their task at hand, such as concentration areas or open space. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsulter problem.

Din email-adress: