Sökning: "konsulter problem"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden konsulter problem.

 1. 1. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenmodellering i Kärrgruvan med klimatanpassning för ett hållbart dagvattensystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Dagvatten; Modellering; Kärrgruvan; Hållbart Dagvattensystem; Hållbart; SWMM; Mike Urban;

  Sammanfattning : För att avleda vattenmassor som bildas från nederbörd har dagvattensystem konstruerats i vårt samhälle. Dessa system är byggda efter rådande förhållandena vilket betyder att ledningarna kan bli underdimensionerade om regneventen blir större i framtiden vilket de uppskattas göra på grund av klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. Konsultmäklare inom offentlig upphandling : Konstlat upplägg eller effektivisering av offentliga medel?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :David Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig upphandling Konsultmäklare;

  Sammanfattning : Upphandling är i dagsläget mer aktuellt än någonsin. Den 1 januari 2017 trädde de reviderade lagarna om upphandling kraft,vilket lett till att en del problem försvunnit och en del nya har uppkommit. Lagarna ska reglera köpen för alla de upphandlingspliktiga inköp som det offentliga gör. LÄS MER

 4. 4. Tidregistrering med hjälp av digital positionering : Att underlätta tidrapportering för konsulter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johan Brunlöf; Johan Wilander; [2017]
  Nyckelord :Time report; time registration; artifact; mobile development; Action Design Research; ADR; Tidrapportering; tidregistrering; artefakt; mobilutveckling; Action Design Research; ADR;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om tidrapportering för konsulter och hur den kan kunna underlättas. Tidrapportering är ett måste för alla personer som arbetar i konsultbranschen. I dagens samhälle finns det problem med tidrapportering då anställda anser att det är ansträngande och ser det som extra arbete. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av risk för belastningsskador i arbetsmiljön bland IT-personal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Sundell; [2017]
  Nyckelord :Datorarbete; belastning; ergonomi; arbetsskador; datormiljö; IT; musarm; gamnacke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir alltmer stillasittande i vårt arbete idag och arbets – och belastningsskador är ett växande problem. Alltfler arbetar största delen av sin tid framför en dator vilket ofta kan leda till monotona rörelser och felaktiga arbetsställningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsulter problem.

Din email-adress: