Sökning: "konsument beslut"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden konsument beslut.

 1. 1. Sentiment classification on Amazon reviews using machine learning approaches

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sepideh Paknejad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As online marketplaces have been popular during the past decades, the online sellers and merchants ask their purchasers to share their opinions about the products they have bought. As a result, millions of reviews are being generated daily which makes it difficult for a potential consumer to make a good decision on whether to buy the product. LÄS MER

 2. 2. Implementation av ett hållbarhetstillval på en e-handelsplats för livsmedel : Design, strategi och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; Hedvig Fahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Konvertering; e-handel; hållbar konsumtion; koldioxidavtryck; FUD;

  Sammanfattning : FN:s medlemsländer har enats om 17 Globala mål för Hållbar Utveckling tillsammans med delmål som skall uppnås före år 2030. Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringen och dess effekter med delmålet att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius. LÄS MER

 3. 3. Köttlådor : en studie om beslutsprocessen bakom direktförsäljning av nötkött

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lina Larsson; Sofia Magnér; [2018]
  Nyckelord :köttlåda; direktförsäljning; premiumkött; beslut; motivation;

  Sammanfattning : Efter decennier av krympande volymer, med hård konkurrens och låga avräkningspriser, har svensk nötköttsproduktion gjort en vändning. Den växande efterfrågan på premium- och kvalitetskött gynnar mångfalden inom produktionen och innebär nya möjligheter för producenter att skapa lönsamhet i sina verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Könsdiskriminerande reklam : En studie om de juridiska förutsättningarna att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam och den eventuella efterföljande moralbildande effekten på samhället.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminerande reklam; självreglering; moralbildande effekt; könsstereotyper;

  Sammanfattning : I MD 1976:8 fastslog domstolen att könsdiskriminerande reklam inte ska anses omfattas av MFL då lagen syftar till att skydda näringsidkare och människan som konsument, inte människan som kön. Sedan dess har diskussioner förekommit huruvida en reglering behövs mot könsdiskriminerande reklam och vilket tillvägagångssätt som är effektivast för att minska sådan reklam. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring och schysst käk, ett gott mål med hållbar eftersmak : En studie om marknadsföring av hållbarhet, konsumtion och studenters restaurangval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnus Kallin; Frida Unelid; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar marknadsföring; restauranger; konsumtion; marknadsföring av hållbarhet; kännedom; attityd;

  Sammanfattning : Hållbarhet i kontext av konsumtion och företagande är ett aktuellt och väl omdiskuterat ämne inom politiken och den moderna samhällsekonomin i världen. Konsumtionen är central för samhällets tillväxt tillika det som orsakat de sociala, ekologiska och ekonomiska problemen i världen idag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsument beslut.

Din email-adress: