Sökning: "konsument beslut"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden konsument beslut.

 1. 1. Marknadsföring och schysst käk, ett gott mål med hållbar eftersmak : En studie om marknadsföring av hållbarhet, konsumtion och studenters restaurangval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnus Kallin; Frida Unelid; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar marknadsföring; restauranger; konsumtion; marknadsföring av hållbarhet; kännedom; attityd;

  Sammanfattning : Hållbarhet i kontext av konsumtion och företagande är ett aktuellt och väl omdiskuterat ämne inom politiken och den moderna samhällsekonomin i världen. Konsumtionen är central för samhällets tillväxt tillika det som orsakat de sociala, ekologiska och ekonomiska problemen i världen idag. LÄS MER

 2. 2. Beteenden kring returer på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elvira Turesson; Mikaela Lundén; [2017]
  Nyckelord :E-handel; returer; konsumtion; returbeteende; konsumentbeteende; beslut; kläder; skor; Science General;

  Sammanfattning : Allt fler konsumenter vänder sig idag till e-handeln när de ska handla, vilket har visat på ett ändrat konsumentbeteende. I och med att allt fler branscher och företag anammar e-handeln och att konsumenter känner sig mer bekväma med att handla online, så ökar också returerna. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter bakom att starta en gårdsbutik : en fallstudie av 3 uppländska gårdsbutiker och lantbrukarna bakom dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sanna Lindkvist; Natalie Tysk; [2016]
  Nyckelord :gårdsbutik; lantbruksentreprenör; pluriaktiv; portfolioentreprenör; resursutnyttjande; drivkrafter; motivation; landsbygd; lantbruk;

  Sammanfattning : Sveriges landsbygd är under omstrukturering. Dagens lantbrukare väljer i högre grad att diversifiera lantbruksverksamheten för att sprida sina risker och få bättre lönsamhet. Efter en tid med svåra förhållanden hos de svenska lantbrukarna upplever främst nötköttsproducenter att framtiden ser ljusare ut gällande lönsamheten. LÄS MER

 4. 4. Framtida möjligheter på den växtbaserade mejerimarknaden

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Angelika Jansson; Linnéa Karell; [2015]
  Nyckelord :delmarknad; Extern marknadsanalys; konsumentsegment; mejerimarknad; växtbaserad mejerimarknad; växtbaserad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund Att hela 90 procent av den svenska befolkningen konsumerar mejeriprodukter varje dag visar på hur starkt integrerad denna typ av produkt är i den svenska kulturen. Mejeridisken har dock förändrats mycket under de senaste åren och antalet produktvarianter på marknaden har ökat drastiskt. LÄS MER

 5. 5. Rätten till försäkring : En utredning av försäkringsgivares kontraheringsplikt vid individuella skadeförsäkringar för konsumenter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Bohman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningEtt privat försäkringsavtal ses som både en social och ekonomisk trygghet utifall någon oväntad, ogynnsam händelse som omfattas av försäkringsavtalet skulle inträffa. Att kunna teckna ett sådant privat försäkringsavtal är därför av betydelse för de flesta individer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsument beslut.

Din email-adress: