Sökning: "korpusundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet korpusundersökning.

 1. 1. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 2. 2. Nyorden som speglar nutiden : En korpusundersökning av hur 37 nyord har etablerat sig i svenskt skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sanna Wikström; [2017]
  Nyckelord :nyord; korpusundersökning; etablering; mönster;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka 37 nyord från 2015 års nyordslista och få svar på hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av Språkbankens korpusverktyg, där jag bland annat har tagit reda på i vilken utsträckning nyorden används baserat på hur många sökträffar de har, samt i vilka sammanhang de förekommer. LÄS MER

 3. 3. Bisats eller infinitivfras? : Fria adverbial med ett inledande för att 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna-Karin Rodhe; [2017]
  Nyckelord :infinitivfras; bisats; infinitivmärke; kontroll; fria adverbial; subjunktion;

  Sammanfattning : Fria adverbial med ett inledande för att kan antingen bestå av en final bisats eller prepositionen för + final infinitivfras. Syftet med den här studien är dels att jämföra distributionen av dessa två syntagmer i fria adverbial, dels att utreda huruvida för att kan ses som ett sammansatt infinitivmärke vid finala infinitivfraser. LÄS MER

 4. 4. Polysemin hos prepositioner : En språkjämförande korpusundersökning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Annika Engdahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats handlar om prepositioner och ställer frågan om varför denna ordklass är så svår att lära sig. Syftet med studien är att öka förståelsen för några svenska prepositioners distribution och betydelser, särskilt när de används för att uttrycka abstrakta relationer. LÄS MER

 5. 5. ”IL EST BIEN” ET ”JE SUIS BIEN” - BIEN DIFFERENTS. Sur les valeurs de bien employé comme adjectif attribut.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Camilla Knudsen; [2016-06-13]
  Nyckelord :franska; Bien; adjectif attribut; emploi adjectival; déontique; bien-être;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om användningen av ordet bien som adjektiv, och de därmed förknippadetvetydiga betydelser som ordet kan ha. Frågan vi ställer oss är om det finns ett samband mellan detpersonliga pronomenet och betydelsen av ordet bien använt som predikatsfyllnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet korpusundersökning.

Din email-adress: