Sökning: "kreativt samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden kreativt samtal.

 1. 1. Hur talar Göteborgs statyer till stadens andraspråksinlärare? En semiotisk studie som utforskar språkinlärning i det språkliga landskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Amarill László; [2018-07-04]
  Nyckelord :språkligt landskap; semiotiska tecken; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : ”every space and place in the world becomes readable or interpretable as a classroom” (Soja, 2004:xi i Malinowski 2015:106)Syftet med denna studie är att stödja och underlätta andraspråksinlärares språkutveckling genom att upptäcka nya, väl fungerade studiemiljöer. Elever och lärare utforskar tillsammans och observerar det språkliga landskapet som språkutvecklande arbetsmiljö, sedan analyseras det hur denna miljö bidrar till målspråkets inlärning. LÄS MER

 2. 2. Skateboard, staden och rätten till offentligheten : en studie av exkluderande och inkluderande design i det offentliga rummet med skateboardåkande som raster

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Klang; [2018]
  Nyckelord :appropriering; exkluderande design; inkluderande design; multifunktionellt; offentliga rum; skateboardåkning; territorialitet;

  Sammanfattning : Stadens offentliga rum med dess design, material och objekt, men också normer, påverkar hur vi rör oss och tar oss an platser i staden. Skateboardåkare har i decennier använt offentliga rum genom sin aktivitet och engagerat sig i staden och dess arkitektur på ett lekfullt och kreativt sätt som få andra gör. LÄS MER

 3. 3. Boksamtalets betydelse för att utveckla eleversläsförståelse i årskurs F–3 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Denise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; årskurs F–3; Reciprocal Teaching;

  Sammanfattning : Den internationella undersökningen PIRLS 2011 visar att svenska elevers läsförståelse försämras. Syftet med litteraturstudien var att utifrån tidigare forskning undersöka vad boksamtalet har för betydelse för läsförståelsen samt hur man i boksamtalet kan använda metoden Reciprocal Teaching för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Lärarens roll i teaterundervisning En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Lundberg; Tilda Meissner; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur aktuell forskning diskuterar lärarens roll i förhållande till eleverna i teaterundervisning. Som blivande teaterlärare önskar vi få en ökad förståelse för vår kommande yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Kodväxling hos tvåspråkiga barn i förskolan

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maysam Abbas; [2016]
  Nyckelord :Exkludera; förskolan; inflytande; inkludera; kodväxling; makt; resurs; tvåspråkighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur tvåspråkiga barn använder sina två språk, arabiska och svenska, i en tvåspråkig förskolemiljö och vilken inställning pedagogerna på förskolan har till språkval och barnens användning av kodväxling. Materialet är kvalitativt och omfattar intervjuer med två förskollärare och sex observationer av sex barn vid samma avdelning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kreativt samtal.

Din email-adress: