Sökning: "kreditgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet kreditgivning.

 1. 1. Revisionspaketet och kreditgivare : Bankers användning av revisionsberättelsen vid kreditgivning till börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Haidi Jakobsson; Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :informationsasymmetri; transparens; revisionsberättelse; ISA 701; revisionspaketet; kreditgivning;

  Sammanfattning : Den 31 december 2016 blev nya regler om utformningen av revisionsberättelser för börsnoterade bolag gällande. En bakgrund till implementeringen var att det fanns uppfattningar om att revisorer på ett tydligare sätt skulle redovisa det som framkommit genom revisionen i revisionsberättelsen. LÄS MER

 2. 2. Kreditrisk vid privatlån : En komparativ studie mellan peer to peer-lån och banklån

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Koch; Johnson Fredrik; [2017]
  Nyckelord :peer to peer; bank; kredithantering; kreditrisk; privatlån; beteendemönster;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har arbetssätt vid riskbedömning på den svenska kreditmarknaden för privatlån studerats. Inledningsvis har studien fokuserat på att beskriva kreditmarknaden i allmänhet och peer to peer-låneförmedling i synnerhet för att skapa en grundläggande bild av ämnet. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsfull kreditgivning : En studie om bankers kreditgivning till företag ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Jarnbo; [2017]
  Nyckelord :responsible lending; bank; credit; corporate financing; risk; environment and sustainability; ansvarsfull kreditgivning; bank; utlåning; företagsfinansiering; risk; miljö och hållbarhet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är något som påverkar oss alla. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva kommer vår planet att skadas och vår livsstil dramatiskt att förändras. LÄS MER

 4. 4. Små och medelstora företags val av kapitalstruktur under ekonomisk kris

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Alexander Nyström; Fredrik Strandlund; [2017]
  Nyckelord :Industry; economic crisis; determinants; capital structure; liquidity; profitability; term spread; SME; tax-sheild; size; asset structure; growth opportunities.; Bransch; ekonomisk kris; faktorer; kapitalstruktur; likviditet; lönsamhet; räntespread; skattesköld; SME; storlek; tillgångsstruktur; tillväxtmöjligheter.;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen betyder hur ett företag väljer sin sammansättning av skuldsättning och eget kapital, och de finansiella teorierna är framtagna ur de större företagens perspektiv. Små och medelstora företag (SME) utgör ungefär 99 % av alla företag i Sverige, och det är därför viktigt att förstå hur dessa företag väljer sin kapitalstruktur. LÄS MER

 5. 5. Borgensansvar när huvudgäldenären gått i konkurs: särskilt om skötselborgen och dess särställning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Kristin Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; borgen; skötselborgen;

  Sammanfattning : Borgen är en vanlig säkerhet som lämnas vid kreditgivning. För aktiebolag finns möjligheten att ingå skötselborgen, där bolagets ägare borgar med sina personliga tillgångar för bolagets skulder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kreditgivning.

Din email-adress: