Sökning: "kriterier för bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden kriterier för bedömning.

 1. 1. Kan ett fel också vara rätt? : En analys av icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3, år 2012-2014.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Sandberg; Matilda Vedin; [2018]
  Nyckelord :Svenska; Nationella prov; Bedömning; Faktatext; Textanalys;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att utifrån två separata analysmodeller analysera icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska, gällande delprov H, som behandlar faktatexter, för åren 2012–2014. I studiens första analysmodell synliggörs vilka brister elevtexterna innehåller utifrån lärarens bedömning samt hur de kan kategoriseras utifrån fyra valda kategorier; ämnesspecifika ord, faktafel, innehållet framgår inte tydligt/blir begripligt och återger inte efterfrågade information. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan konventionell utstryksmetod och vätskebaserad ThinPrepmetod vid preparering av etanolfixerade exsudat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Emma Andersson; Andréa Lindh; [2018]
  Nyckelord :Ascites; Cytology; Pleura effusion; ThinPrep®; Acetic acid; Ascites; Cytologi; Pleuravätska; ThinPrep®; Ättiksyra;

  Sammanfattning : Vid cytologisk bedömning av celler i exsudat kan olika metoder användas vid preparering. Vid konventionell utstryksmetod stryks provet ut manuellt på objektglas medan vätskebaserad ThinPrepmetod preparerar provet i en automatiserad process. LÄS MER

 3. 3. Barnet inom rättsväsendet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; vittnespsykologi; straffrätt; sakkunniga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid brott mot barn och då barn står som vittne saknas ofta andra vittnen och annan teknisk bevisning. Här ställs inte bara krav på domstolarnas kompetens utan även den psykologiska kunskapen vid utredningar då barnets utsaga kan vara den enda bevisningen att tillgå. LÄS MER

 4. 4. Frihetsberövad i väntan på forensiska undersökningar – om långa häktningstider och skyndsamhetskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Tornberg; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffprocessrätt; criminal procedure; straffprocessuella tvångsmedel; häktning; detention; häktningstid; forensiska undersökningar; EKMR; artikel 5; artikel 6; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att Sverige har problem med långa häktningstider är allvarligt med tanke på häktningens karaktär som det mest ingripande av alla tvångsmedel. En av orsakerna till de långa häktningstiderna är att det ofta tar lång tid att får analyssvaren från de kriminaltekniska undersökningarna. LÄS MER

 5. 5. VISUELL OCH SEMIAUTO-MATISK BEDÖMNING AV VÄNSTERKAMMARENS EJEKTIONSFRAKTION VID EKOKARDIOGRAFI

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Honey Alishah-Ali; [2018]
  Nyckelord :a2DQ; ejektionsfraktion; ekokardiografi; visuell bedömning; semi-automatisk bedömning; systolisk vänsterkammarfunktion;

  Sammanfattning : Den vanligaste metoden som används för att undersöka hjärtats morfologi, anatomi samt funktion är tvådimensionell ekokardiografi. Vid bedömning av hjärtats globala systoliska kammarfunktion och väggrörlighet används ”vänster kammares utdrivnings- eller ejektionsfraktion” (VKEF). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kriterier för bedömning.

Din email-adress: