Sökning: "kriterier för bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden kriterier för bedömning.

 1. 1. Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Birgit Kirjonen; [2017-10-23]
  Nyckelord :arabiska; Ibn Hazm; Duvans Ring; poesi; objektiv översättningsbedömning; semantisk; kommunikativ och formell ekvivalens;

  Sammanfattning : Någon gång mellan 1022 och 1027 författades Duvans ring av Ibn Hazm. Detta verk skildrar kärleken med psykologisk insikt. Verket innehåller både prosa och poesi. Det har översatts till ett flertal språk. LÄS MER

 2. 2. Prestandabaserad Parametrisk Arkitektur : - en fallstudie i utformning av lamellhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sverker Dahlblom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigt i utformningsprocessen måste arkitekten ta flera viktiga beslut som direkt påverkar slutresultatet. Byggkostnad, energieffektivitet, hållbarhet såväl som arkitektoniska kvalitéer riskerar att fallera ifall arbetet baseras på en utformning som har grundläggande problem. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Hagerfors; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Sammanfattning : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. LÄS MER

 4. 4. En studie av design portfolios som underlag för professionell bedömning av studenters expertis

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Ellen Hallensjö; Stina Skoglund Björk; [2017]
  Nyckelord :bedömning; design portfolio; grafisk design; expertis;

  Sammanfattning : Det är idag högst nödvändigt bland kreatörer att kunna visa upp en portfolio, då det är en viktig del av den professionella identiteten. En portfolio kan därför vara avgörande ifall en anställning kommer att ske eller inte. Detta i en bransch med sådan hård konkurrens som inom grafisk design. LÄS MER

 5. 5. An assessment of possibilities and limitations for an application ofSigill’s climate-certification on the organization “Fjällbete”

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sara Hansdotter; [2017]
  Nyckelord :climate-certification; holistic management; regenerative agriculture; humus; klimatcertifiering; holistic managemenet; regenerativt jordbruk; mulljord;

  Sammanfattning : This thesis is   focused on making an assessment of possibilities and limitations regarding an   application of Svenskt Sigill’s climate- certification on the organization   Fjällbete. Another aim with the thesis was to be able to provide   recommendations for future development of climate certifications in order to   provide information for decision makers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kriterier för bedömning.

Din email-adress: