Sökning: "kriterier för bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden kriterier för bedömning.

 1. 1. A performance investigation of stormwater accommodations in Stockholm : A multi-criteria decision analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Martin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Multi-criteria Decision Analysis; stormwater management; rain garden; stormwater pond; infiltration trench;

  Sammanfattning : Stormwater management is a problematic area and has during the last 20 years been given an increased attention due to more pollution in the cities. The increased pollution and contaminants in stormwater implicates risks for animals, humans, the ecosystem and receiving recipients. LÄS MER

 2. 2. Prestandabaserad Parametrisk Arkitektur : - en fallstudie i utformning av lamellhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sverker Dahlblom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigt i utformningsprocessen måste arkitekten ta flera viktiga beslut som direkt påverkar slutresultatet. Byggkostnad, energieffektivitet, hållbarhet såväl som arkitektoniska kvalitéer riskerar att fallera ifall arbetet baseras på en utformning som har grundläggande problem. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Hagerfors; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Sammanfattning : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. LÄS MER

 4. 4. Att beskriva bedömning av tandläkarstudenters svar på essäfrågor - Det professionella omdömet, att fria eller fälla och den skriftliga examinationens begränsningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Marcus Olandersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur lärare på tandläkarutbildningen vid Malmö högskola beskriver sitt arbete med och sina erfarenheter av bedömning av essäfrågor. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju lärare med erfarenhet av att bedöma svar på essäfrågor ställda vid examination av studenter på tandläkarutbildningens i slutet av termin fem, sex, sju och åtta. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter och utmaningar med formativ bedömning : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Bromell; [2017]
  Nyckelord :Formativ bedömning; elevperspektiv; svårigheter och utmaningar;

  Sammanfattning : SammanfattningFormativ bedömning även kallad bedömning för lärande har som syfte att främja elevers lärande istället för att ge ett betyg eller gradering. Stora satsningar har gjorts både internationellt och nationellt för att implementera formativ bedömning i skolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kriterier för bedömning.

Din email-adress: