Sökning: "kritiska"

Visar resultat 1 - 5 av 2003 uppsatser innehållade ordet kritiska.

 1. 1. Förlösande barnmorskors upplevelse av stöd i samband med kritiska situationer.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Madelene Middelboe; Negin Mishel Ghashghaei; [2018]
  Nyckelord :Kritiska situationer; Förlösande barnmorskor; Upplevelse; Stöd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara med om en kritisk situation i samband med förlossning kan ha stark känslomässig effekt på barnmorskan. Konsekvenser av den psykiska ohälsan kan vara stora både för barnmorskors personliga samt professionella välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. ”Melodin fastnade” - Kan sång främja nyanlända elevers möjligheter att tillägna sig nya ord? En studie bland fyra nyanlända mellanstadieelever om sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexander Dellstrand; [2017-12-18]
  Nyckelord :Vokabulär; Språk; Sång; Musik; Arbetsminne Keywords: Vocabulary; Language; Song; Music; Working memory;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida nyanlända elever kan tänkas främjas av sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord. Fyra nyanlända mellanstadieelever genomförde ett verbtest före respektive efter lektioner baserade på sång respektive högläsning, detta för att undersöka effekter av olika lärandemetoder. LÄS MER

 3. 3. Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna oLSSON; [2017-11-13]
  Nyckelord :Nationella prov; matematik; årskurs 3; elevhälsa; elevperspektiv; lärares påverkan;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar ett elevperspektiv gällande de nationella proven i matematik i årskurs 3. Det tycktes finnas lite forskning kring hur elever påverkas och uppfattar de nationella proven och syftet med arbetet är att undersöka detta på ett djupare plan. LÄS MER

 4. 4. "Mitt stora mål är ju att bli klar med matteboken. En kvalitativ analys av elevers attityder till matematikboken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emanuel Mattsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; matematikbok; attityder; elever; intervju;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar elevers användning av matematikboken. Eftersom statistik visat att elever i Sverige får arbeta med matematikboken mycket är syftet att ta reda på vad de tycker om detta. LÄS MER

 5. 5. En prestationsbaserad ersättningsmodell som verktyg för transportstyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Jonsson; Carl Eriksson; [2017-10-27]
  Nyckelord :Prestationsbaserad ersättningsmodell; transportstyrning; KPI; transportör;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar undersöka hur en prestationsbaserad ersättningsmodell som är implementerad i ett outsourcingkontrakt bör utformas för att styra en transportör till att utföra leveranser i enlighet med ett kostnadseffektivitetsmål. Detta genom att undersöka en befintlig prestationsbaserad ersättningsmodell, samt lyfta fram riktlinjer och förslag på hur en sådan modell bör vara utformad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kritiska.

Din email-adress: