Sökning: "kronofogden"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet kronofogden.

 1. 1. Skydd vid utmätning av gäldenärens bostad

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emilia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :utmätning; beneficium; gäldenär; skydd; rousk;

  Sammanfattning : I uppsatsen har beneficieskyddet som finns vid utmätning av gäldenärens bostadsrätt utretts. Den skälighetsbedömning som ska göras har undersökts, där faktorerna socialt skydd och värdet på bostadsrätten varit i fokus. LÄS MER

 2. 2. Tvångsförsäljning av bostadsrätter : Och rättssäkerheten kring detta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Olivia Dagerstig; Ulrica Löv; [2016]
  Nyckelord :Bostadsrätt; tvångsförsäljning; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : När en person köper en bostadsrätt är det inte bostaden i sig som köps. Istället blir denne andelsägare i bostadsrättsföreningen, och får därigenom rätten att nyttja den aktuella bostadsrätten. Denna nyttjanderätt kan förverkas om bostadsrättshavaren missköter sig. LÄS MER

 3. 3. Att vara framgångsrik när det gäller vräkningsproblematik : En kvalitativ studie om hur Umeå Kommun arbetar mot vräkningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alida Bergstedt Lindgren; Magdalena Mäki; [2016]
  Nyckelord :vräkning; sverige; umeå; barnfamiljer; bostad; avhysning; äldre; ungdomar; hemlöshet; hyresvärd; vräkningsproblematik; vräkningsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur Umeå kommun arbetar mot vräkningar samt identifiera framgångsfaktorer mot detta. För att besvara detta syfte har vi undersökt vilka de viktigaste aktörerna är som arbetar mot vräkningar och hur deras samarbete ser ut, de bakomliggande orsakerna till varför personer blir vräkta samt vilket stöd som kan ges till de som riskerar att bli vräkta och som blivit vräkta. LÄS MER

 4. 4. Predictive analysis at Krononfogden : Classifying first-time debtors with an uplift model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Datalogi

  Författare :Måns Rantzer; [2016]
  Nyckelord :predictive analysis; machine learning; Kronofogden; uplift; uplift modeling;

  Sammanfattning : The use of predictive analysis is becoming more commonplace with each passing day,which lends increased credence to the fact that even governmental institutions shouldadopt it. Kronofogden is in the middle of a digitization process and is therefore in aunique position to implement predictive analysis into the core of their operations. LÄS MER

 5. 5. Vem tar hänsyn till barnets bästa?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Agestam; Sia Brorsson; [2016]
  Nyckelord :barnets bästa; barnkonventionen; barnvräkning; kronofogden; svensk rätt; vräkning;

  Sammanfattning : Varje år vräks hundratals barn i Sverige. Detta trots att Sverige för 25 år sedan ratificerade Barnkonventionen, att barnets bästa är implementerat i svensk lag samt att Socialstyrelsen sedan år 2002 har haft ett särskilt uppdrag att förebygga vräkningar och att helt eliminera vräkningar av barn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kronofogden.

Din email-adress: