Sökning: "kroppslära"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kroppslära.

  1. 1. Överviktiga barn : En litteraturöversikt om vad skolan och skolsköterskan kan bidra med för att förebygga fetma och övervikt hos barn.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Peder Molin; Malin Hernerud; [2008]
    Nyckelord :Barn; fetma; förebyggande hälsovård; grundskola; skolsköterska; övervikt;

    Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn har blivit ett ökande problem i samhället. Obalans mellan energiintag och energiförbrukning anses vara den främsta orsaken. Skolan är en naturlig miljö för att forma barnens syn på mat och fysisk aktivitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kroppslära.

Din email-adress: