Sökning: "kth it"

Visar resultat 1 - 5 av 8016 uppsatser innehållade orden kth it.

 1. 1. Exploring declarative rule-based probabilistic frameworks for link prediction in Knowledge Graphs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Xiaoxu Gao; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Graph; Link Prediction; Probabilistic Soft Logic; Hinge-loss Markov Random Fields; Kunskapsgraf; Länkförutsägelser; Probabilistic Soft Logic; Hinge-loss Markov Random Fields;

  Sammanfattning : En kunskapsgraf lagrar information från webben i form av relationer mellan olika entiteter. En kunskapsgrafs kvalité bestäms av hur komplett den är och dess noggrannhet. Dessvärre har många nuvarande kunskapsgrafer brister i form av saknad fakta och inkorrekt information. LÄS MER

 2. 2. Reinforcement learning for robotic manipulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Isac Arnekvist; [2017]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Computer vision; Robotics; Pose estimation; Manipulation;

  Sammanfattning : Reinforcement learning was recently successfully used for real-world robotic manipulation tasks, without the need for human demonstration, usinga normalized advantage function-algorithm (NAF). Limitations on the shape of the advantage function however poses doubts to what kind of policies can be learned using this method. LÄS MER

 3. 3. Övergång : Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Davin Omar; [2017]
  Nyckelord :Grundskola; landskap; varierande undervisning; Tyresö; Trollbäcken;

  Sammanfattning : This bachelor's project in architecture constitute of a proposal for a new elementary school in Trollbäcken, a calm villa suburb in southern Stockholm.  The gradation in the landscape between different types of scales and spacialities dominates the image of the site and has been one of the main themes when it comes to designing the buildings. LÄS MER

 4. 4. Novel Interfaces for Fostering Trust in Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Thomas Beelen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents the exploration of two interfaces for autonomous vehicles. Autonomous vehicles likely will not be trusted by the general public. By showing intermediate results of the automation, users should be able to feel more trust in the system. LÄS MER

 5. 5. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kth it.

Din email-adress: