Sökning: "kulturrelativism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kulturrelativism.

 1. 1. Ett tryggt rum eller ett sluttande plan? : Lärarstudenter tänker högt kring kulturrelativism och universalism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sofia Malm; [2017]
  Nyckelord :kulturrelativism; universalism; könsuppdelning; könssegregation; skola; lärarstudenter; think-aloud; vinjett; lärarstudenter; integration; globalisering;

  Sammanfattning : Denna studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur kulturrelativism och universalism ”översätts” av “vardagsmänniskor”. I detta fall har intresset riktats mot lärarstudenters perceptioner av könsuppdelad undervisning i en friskolekontext. LÄS MER

 2. 2. Bacha posh och mänskliga rättigheter, är flickans bästa att låtsas vara pojke?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Örtegren; [2016]
  Nyckelord :Bacha posh; barnkonventionen; kulturrelativism; universalism; jämställdhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has come to attention that there are families in some parts of Afghanistan without sons that choose one of their daughters to become a boy, to become a ”bacha posh”. This phenomenon exists because of the strong patriarchy structure that limits girls living conditions and possibilities in Afghanistan. LÄS MER

 3. 3. The “Special” Minority: Western aid and LGBTI-activism in Kisumu, Kenya.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sofia Nyrell; [2015]
  Nyckelord :reflexive ethnography; human rights; Western aid; cultural relativism; queer theory; African LGBTI-activism; non governmental organizations; mänskliga rättigheter; reflexiv etnografi; bidrag; kulturrelativism; queerteori; Afrikansk HBTQ-aktivism; NGOs; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats används reflexiva etnografiska metoder för att problematisera relationen mellan bidrag från Väst, den Kenyanska samhälleliga kontexten och HBTQ-organisationer. Ett queerteoretisk, intersektionellt perspektiv används för att undersöka ämnen som bidrag, bidragskrav, mänskliga rättigheter och kulturrelativism för att förstå hur bidrag från Västerländska institutioner som NGOs och myndigheter påverkar arbetet som görs av HBTQ-rättsaktivister i Kisumu, Kenya. LÄS MER

 4. 4. Penumbra Suecica : Den negativa föreningsfriheten i Sverige möter Margin of appreciation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anders Berg; [2014]
  Nyckelord :Sweden; State of exception; Negative freedom of association; Margin of appreciation; Cultural relativism; The Swedish model; Human rights; Universalism; Sverige; Undantagstillståndet; Negativ föreningsfrihet; Margin of appreciation; Kulturrelativism; Den svenska modellen; Mänskliga rättigheter; Universalism;

  Sammanfattning : This paper discusses if Margin of Appreciation is compatible with the idea of universal human rights. Through the case of Negative freedom of association in Sweden, it studies the phenomenon that Giorgio Agamben has called the State of exception. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter ur ett kulturrelativistiskt perspektiv - Antropologiska perspektiv på barn och barnarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Hanna Gustafzelius; [2014]
  Nyckelord :kulturrelativism; socialantropologi; mänskliga rättigheter; barn; barnarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : De mänskliga rättigheterna yrkar på universella rättigheter för alla världens människor. Dessa rättigheter bör överordna kulturella variationer som i sin tur bör ignoreras till förmån för de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturrelativism.

Din email-adress: