Sökning: "kundbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet kundbeteende.

 1. 1. Styr taktpinnen kunden? : En studie av musiktempots påverkan på kunden ur ett servicedominant perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia de Waal; Carl Edlund; [2017]
  Nyckelord :Servicedominant logik; sinnesmarknadsföring; bakgrundsmusik; tempo; värdeskapande; kundbeteende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakgrundsmusikens påverkan på kundens beteende och värdeskapande process från ett servicedominant perspektiv. Det studeras om bakgrundsmusikens tempo på ett café påverkar kundens besökstid, antal upprepade köp och om detta påverkar kundens upplevelse av atmosfären och tjänsten. LÄS MER

 2. 2. Bankernas utmaningar under digitaliseringens framfart : En kvalitativ studie om hur banker hanterar förtroenderelaterade frågor gentemot sina kunder under den digitala utvecklingen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tomas Thomas; Tobil Poli; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; trust; advise; consultation; robo-advisor; diffusion; adoption; competition; CRM; cybersecurity; communication; information; customer relationship; Digitalisering; förtroende; rådgivning; robotrådgivning; diffusion; adoption; konkurrens; CRM; cybersäkerhet; kommunikation; information; kundrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banksektorn genomgår en digital utveckling och förändringen sker i en allt snabb takt. Nya marknadsförhållanden med regelverk, en förändrad konkurrenssituation och ett förändrat kundbeteende har ställt banksektorn inför nya utmaningar och möjligheter som bankerna behöver förhålla sig till för att upprätthålla och stärka förtroendet gentemot sina kunder. LÄS MER

 3. 3. E-handels baksida - Hur företag och kunder ser på returer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :John Bäckrud; Louise Rosén; [2017]
  Nyckelord :Returhantering; E-handel; Kundbeteende; Miljömedvetenhet; Miljöpåverkan; Gatekeeping; Avoidance; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning E-handeln ökar i Sverige och med detta följer även de returer som sker inom e-handeln. Särskilt inom klädbranschen är returer höga och kan ligga på nivåer upp emot 50 %. LÄS MER

 4. 4. Consumer ratings-reviews and its impact on consumer purchasing behavior

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Ayesha Ahsan; [2017]
  Nyckelord :Consumer; Reviews and Ratings; Storytelling; Consumer Purchasing Behavior; Product Sales; Online Shops; Ecommerce; Consumer Trust; Kundrecensioner; kundernas köpbeteende; Storytelling; Digital Marknadsföring;

  Sammanfattning : Storytelling is one of the most creative, powerful and effective tools of modern marketing strategies and communication. Due to the expansion of social media, storytelling has become a popular marketing and sales tool that may affect consumer behavior. LÄS MER

 5. 5. Predicting Customer Churn Using Recurrent Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jesper Ljungehed; [2017]
  Nyckelord :churn prediction; churn; prediction; recurrent neural network; rnn; customer lifetime value; clv;

  Sammanfattning : Churn prediction is used to identify customers that are becoming less loyal and is an important tool for companies that want to stay competitive in a rapidly growing market. In retail, a dynamic definition of churn is needed to identify churners correctly. Customer Lifetime Value (CLV) is the monetary value of a customer relationship. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kundbeteende.

Din email-adress: