Sökning: "kundrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade ordet kundrelationer.

 1. 1. Utmaningar vid digital transformation i en konservativ bransch

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Dominika Wroblewska; Oscar Thorsson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalisering; Organisatorisk förändring; Change management; Utmaningar; Framework for Enterprise Morphology;

  Sammanfattning : To go through a digital transformation means that an organization not only needs toimplement new innovative digital initiatives, it also means that they need to make changes inbusiness processes, routines and customer relationships. Therefore, a digital transformationmeans a fundamental change of an organizations business model. LÄS MER

 2. 2. Check it out...and in : En kvalitativ studie om self service betydelse för kundrelationer i hotellbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Towa Andersson; Sandra Jonsson; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; relationsmarknadsföring; relationer; self service; hotell; teknologi;

  Sammanfattning : Den teknologiska utveckling som skett under 2000-talet har resulterat i att vi idag lever i ett digitaliserat samhälle. Samhället befinner sig fortfarande mitt i den digitala transformationen. Det lanseras ständigt nya teknologiska lösningar till marknaden vilka fortsätter driva den digitala utvecklingen framåt. LÄS MER

 3. 3. All you need is... customer relationships : En studie om hur modebranschen kan skapa konkurrensfördelar mot e-handeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Monica Gladowska; Linda Kennethsson; Dandan Liang; [2018]
  Nyckelord :Customer relationship; customer loyalty; omnichannel; branding and image; fashion industry; competitive advantage; Kundrelationer; lojala kunder; omnikanaler; varumärke och image; modebranschen; konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Problemformulering: E-handeln har vuxit sig allt starkare på den svenska marknaden, vilket lägger ett större fokus på den fysiska detaljhandeln inom modebranschen. Vi undersöker ur ett företagsperspektiv hur den fysiska modebranschen hanterar denna förändring. LÄS MER

 4. 4. Housing estate companies’ considerations when organizing property management: Perspectives on profitability and customer satisfaction

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jacob Thoft; Hannah Reeder; [2018]
  Nyckelord :Property management; Inhouse; Outsourcing; Housing companies; Customer satisfaction; Profitability;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka avväganden bostadsbolagen gör angående lönsamhet och kundnöjdhet vid inhouse respektive outsourcad bostadsförvaltning. Frågeställningen är ”Hur förhåller sig bostadsbolagen till kundnöjdhet och lönsamhet utifrån organiseringen av fastighetsförvaltningen?”. LÄS MER

 5. 5. Bankanställdas upplevelse av digitaliserngen : En kvalitativ undersökning om arbetarnas attityder till digitaliseringen på Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Diana Klass; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ; bank; attityder; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen fortsätter att ta en större plats i vårt samhälle. Detta ställer högre krav på olika sektorer till att anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder de senaste digitala tjänsterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kundrelationer.

Din email-adress: