Sökning: "kundvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet kundvärde.

 1. 1. När en person uppkopplas, förändras deras värld. Men när allt är uppkopplat förändras hela vår värld. : - En studie om behovet av Internet of Things och hur det påverkar kundvärde.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gustav Olausson; Victor Svangård; Viktor Svensson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Digitalization; Customer value; Needs; Internet of Things; Digitalisering; Kundvärde; Behov;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till stor utveckling av internetanvändningen och förändrat vår men även företagens vardag. En relativt nya och ökande teknologisk lösning kallat Internet of Things (IoT), förväntas erbjuda transformerade lösningar för verksamheter och privatpersoner. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av värdeskapande kunskapsutbyten mellan studenter och SME

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Maria Arab; Annica Öman; [2018]
  Nyckelord :EMS; ISO 14001; Miljöbron; SME; värde; värdeskapande aktiviteter;

  Sammanfattning : I och med klimatförändringar och växande miljöproblematik behöver alla gemensamt ta ansvar för miljön. Eftersom små och medelstora företag utgör över 90 % av Sveriges näringsliv är det viktigt att dessa företag kommer igång med ett miljöarbete. LÄS MER

 3. 3. Sagan om vinylens återkomst : Värdet av vinylskivan hos den unga konsumenten i den digitala eran

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gezelius; Rasmus Bergelv; [2018]
  Nyckelord :Vinylskivan; värdebildning; kundvärde; tjänstedominant logik; konsumentdominant logik;

  Sammanfattning : Since 2007, there has been a boom in sales of the vinyl record, which still continues to this day. The purpose of this paper is therefore to shed some light on this unlikely revival by studying the vinyl record’s consumer value as perceived by members of Generation Y. LÄS MER

 4. 4. From zero to hero : En fallstudie om hur användandet av internt varumärkesbyggande tagit Gekås Ullared till toppen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Veronica Ahlström; Frida Edlund Pihlaja; [2018]
  Nyckelord :Ett företags anseende; Internt varumärkesbyggande; Kundvärde;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor                                Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien avser även att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att stärka företagets goda anseende och därmed deras position på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens effekter : En fallstudie på LRF Konsult

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Pålsson; Amanda Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; value creation processes; customer value; impact; effect; management control.; Digitaliseringen; värdeskapande processer; kundvärde; påverkan; effekt; verksamhetsstyrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen är en enorm drivkraft som påverkar alla organisationer vilket leder till förändringar i hur värde skapas och upplevs samt hur verksamheter styrs. Digitaliseringen har lett till ökad konkurrens vilket sätter press på organisationer anpassnings och förändringsförmåga för att kunna bibehålla konkurrensfördelar genom att skapa mer kundvärde. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kundvärde.

Din email-adress: