Sökning: "kunskapsbevarande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kunskapsbevarande.

 1. 1. Samla, bevara & sprid! : En kvalitativ undersökning om kunskapsbevarande i en tid då arbetsgivarbyten ökar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Tegendal; Markus Balldin; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsbevarande; kunskapsdelning; arbetsplatslärande; personalomsättning kunskapsförlust.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om en organisations arbetsplatslärande, för att förstå hur kunskap bevaras inom organisationen i en tid av hög rörlighet på arbetsmarknaden. Syftet preciserades med tre frågeställningar; (1) På vilket sätt, i form av informella- och formella processer, delas kunskap på arbetsplatsen?, (2) På vilket sätt upplevs arbetet styrt av reproduktiva arbetsmetoder? och (3) Hur upplevs möjligheterna till ett utvecklingsinriktat lärande och arbetssätt? Studien byggde på en kvalitativ insamlingsmetod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju anställda inom en organisation i konsultbranschen. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

 3. 3. Positioneringsstrategier för konsultbolag inom TV- och mediabranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Lyngman; David Norell; [2015]
  Nyckelord :professional service firms; virtous cycle; dynamic capabilities; positioneringsstrategi; media; tv; dynamiska förmågor; psf; kunskapsintensiva bolag; affärsmodell; aktivitetssystem;

  Sammanfattning : TV- och mediabranschen drivs på av teknikutveckling och är under förändring där allt fler konsumenter väljer att konsumera video via internet vilket ställer krav på aktörerna i TV-branschen. Traditionella TV-operatörer försöker förändra sina affärsmodeller, branschgränser blir mer otydliga där bolag som tidigare ansvarat för it-infrastrukturen försöker ta större del av värdekedjan, nystartade företag ser sin chans att konkurrera samt globala aktörer som Google och Apple blir allt större hot. LÄS MER

 4. 4. Bevarande av svårersättlig arbetsrelaterad kunskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Niklas Sanfridson; Martin Buss; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vad har erfaren personal för svårersättlig arbetsrelaterad kunskap? Hur bevaras dessa kunskaper? Vilka hinder förekommer för bevarande av kunskaperna? Syfte: Syftet är att beskriva kunskapsbevarande i praktiken och förekommande hinder gällande svårersättlig kunskap i svensk kontext. Metod: Studien är av kvalitativ abduktiv karaktär och baseras på teorier och modeller om kunskap och kunskapsbevarande. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsbevarande Metoder : En fallstudie av kontinuerligt arbete för att minska riskenför kunskapsförlust vid oplanerat personalbortfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Andrea Sandin Viberg; Fanny Wahlström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunskap spelar idag en viktigare roll än någonsin för företag och en stor mängd avderas inneboende kunskap finns lagrad inuti nyckelpersoners hjärnor. Detta innebär enrisk då viktig kunskap kan gå förlorad vid händelse av oplanerat personalbortfall. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapsbevarande.

Din email-adress: