Sökning: "kursplansanalys"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kursplansanalys.

 1. 1. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 2. 2. Slöjd, ett hantverksämne? – En kvalitativ analys av slöjdens kursplaner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pär Odén; [2011]
  Nyckelord :Hantverk; slöjd; kursplansanalys; hantverkskunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna uppsats var att undersöka den svenska skolslöjden ur ett hantverksperspektiv. Detta genom attkvalitativt analysera kursplaner i ämnet. LÄS MER

 3. 3. "Ja det handlar väl lite om allmänbildning också" : Uppfattningar om filosofiämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jacob Ingebrand; [2010]
  Nyckelord :Läroboksanalys; kursplansanalys; läroplansanalys; ämnesdidaktik; filosofi; fokusgrupper.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om vilka uppfattningar som finns om filosofiämnets syfte på gymnasiet. Det som berörs i uppfattningarna är huruvida de bygger på ämnets färdigheter eller kunskaper. Läroplaner (kursplaner) och läroböcker har analyserats och en grupp gymnasieelever har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Synliggörandet av kursplanen i svenska : hur kursplanen tillämpas i undervisningen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Näslund; [2010]
  Nyckelord :kursplan; strävandemål; uppnåendemål; svenskämnet; kursplansanalys; enkäter om kursplanen i svenska; kursplansintervjuer; grundskolan;

  Sammanfattning : Detta arbetets syfte var att ta reda på hur grundskolans kursplan i ämnet svenska synliggörs och tillämpas i undervisningen. För att undersöka detta gjordes en analys av kursplanen i svenska i grundskolan, enkätundersökning, intervjuer och observationer genomfördes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kursplansanalys.

Din email-adress: