Sökning: "kvalitativ hermeneutisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade orden kvalitativ hermeneutisk metod.

 1. 1. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 2. 2. Vad gör vi med varandra? Metakommunikation i mentaliseringsbaserad terapi - en kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Björkstam; [2018]
  Nyckelord :Psykoterapeutisk relation; metakommunikation; mentalisering; MBT; epistemisk tillit; kvalitativ metod. Psychotherapeutic relationship; meta-communication; mentalization; epistemic trust; qualitative method; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this qualitative study was to explore the nature of meta-communication between therapist and patient in Mentalization Based Therapy (MBT). The study applied a phenomenological method with attempts to hermeneutic enterpretation and understanding. LÄS MER

 3. 3. Crossfitkvinnan : En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Cecilia Forss; [2018]
  Nyckelord :Crossfit;

  Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. LÄS MER

 4. 4. Turistorganisationernas arbete med den kinesiska marknaden i Sverige : En studie om den kinesiska marknaden i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Arnell; Matilda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Turism; Kinesiska marknaden; Marknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism är ett fenomen som existerar i hela världen och som förändras och utvecklas kontinuerlig, en marknad som har växt snabbast i hela världen de senaste åren är den kinesiska marknaden. Förutsättningar för att turism ska uppstå på en destination grundas bland annat på att det finns en sevärdhet som är attraktiv. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans är vi starkare : En studie om skolkuratorers syn på samverkan och kommunikation med socialtjänsten rörande anmälningsskyldigheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalie Larsson; Paulina Falk; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; Anmälningsskyldighet; Kommunikation; Barn som far ill;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att det finns brister kring anmälningsskyldigheten då aktörer som är skyldiga att anmäla inte gör det i den utsträckning som de borde. Studien syftar till att undersöka hur skolkuratorer upplever samverkan med socialtjänsten gällande anmälningsskyldigheten samt hur kommunikationen med socialtjänsten upplevs fungera. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ hermeneutisk metod.

Din email-adress: